2018 – Bloc B

   Experiències B1

 • Som personatges toontastics. Mar Castán Serentill (CREDAC Barcelona. Barcelona)
  Cancel·lada
 • Orien’TAC. Maria Masjuan (CEE Les Aigües. Mataró)
 • Musicbeebotem!.  Vanesa Martín Serret (Escola Lledoner. Granollers)
  Projecte que pretén iniciar a l’alumnat d’educació infantil i cicle inicial en el desenvolupament d’habilitats, capacitats i competències bàsiques a partir de la música i de les bee bots. A partir d’un treball col·laboratiu, l’alumnat podrà investigar autors, èpoques, audicions, instruments, balls, musicogrames, cançons i, alhora, aprendrà una coreografia endinsant-se en l’ús de les noves tecnologies.
 • Narratives digitals. Les TIC-TAC a Cicle Inicial. Sergi Tendero i Neus Garcia (Escola Llar Lluís Maria Mestres. Olot)
  Treball transversal i multidisciplinar per a la creació d’un audiovisual sobre una variació de la llegenda de Sant Jordi. Inclusió i utilització de les TIC-TAC com a recurs per a l’impuls de les habilitats narratives i el treball col·laboratiu dels alumnes de 1r de Cicle Inicial. A partir del treball de la llegenda de Sant Jordi, es va fer una pluja d’idees sobre possibles elements que es podrien introduir a la llegenda original per crear entre tots una nova versió. Aprofitant els recursos TIC que tenim a l’escola i el potencial per al treball transversal que ens ofereixen aquestes eines, creem una narració digital. Hem fet servir les tècniques d’impressió 3D, i la tècnica de l’Stopmotion.

   Experiències B2

 • Ganxokids: un canal de youtube per a nens i nenes com tu. Isabel Ventura, Montse Homs i Goretti Serrat (Escola l’Estació. Sant Feliu de Guíxols)
  L’escola ha obert un canal de “youtube” on tots els cicles hi participen dins les seves possibilitats. És una proposta motivadora on hem pogut treballar l’expressió oral, l’expressió escrita i d’altres competències relacionades.
 • Produccions digitals per a tothom (anuncis, videoclips i curtmetratges)Julio Pérez Obeo, Ainoa Perera Iglesias i Ricard Barnés Torras (Escola Municipal d’Educació Especial Virolai. Cornellà de Llobregat)
  Amb aquesta experiència volem compartir el canvi que ha suposat per la nostra escola el fet d’incorporar les TAC com a eix transversal i multidisciplinar amb la totalitat del nostre alumnat (que comprèn dels 3 als 21 anys amb diferents nivells de diversitat funcional). I també com s’ha fomentat el treball cooperatiu dels alumnes i professionals que configuren l’escola. Amb metodologia constructivista, hem treballat arrel de temes proposats pels alumnes com a punt de partida per poder realitzar creacions mitjançant editors de vídeo, àudio i fotografia, així com d’altres programes de presentació.
 • Design Thinking i impressió 3D: dissenyem i construïm un faristol. Cristina Vidal, Teresa Barrull i Domènec Rusca (Escola Carrilet. Palafrugell)
  A partir de la necessitat real d’un company d’aula i que a tercer treballem el tema de la creativitat i els invents vam creure convenient aprofitar totes aquestes experiències per fer un projecte interdisciplinar (ciències, disseny 3d, llengua, educació en valors) i d’aprenentatge servei. En aquest projecte destacaríem el fet de incloure i normalitzar la presència d’alumnes amb diferents necessitats educatives a l’aula ordinària, l’ús que fem del mètode Design Thinking, la construcció de les maquetes, la part de disseny i impressió 3D i la presentació al públic i al company de classe.

   Experiències B3

 • Geobits Mobile Band. David Codina, Carles Ridao i Miquel Àngel Pérez (Escola Josep Pallerola i Roca. Sant Celoni)
  Projecte en el qual han participat dues escoles de poblacions diferents mitjançant un CRP. Consisteix en crear una orquestra amb dispositius mòbils, en aquest cas, tauletes. S’ha agafat una cançó d’un artista local (Joan Colomo) i una escola s’ha encarregat de la part rítmica i l’altra de la melòdica. El projecte acaba amb una actuació conjunta de les escoles i l’artista.
 • Avaluem amb Co-rubrics. Jordi Ferrarons i Anna Riera (Escola Malagrida. Olot)
  En aquesta experiència explicarem l’ús del Corubrics (una extensió del full de càlcul de Google) utilitzada per l’avaluació. A partir d’un domini Gsuite i la pertinença d’un correu electrònic, els alumnes fan ús de les diferents eines de Google, una d’elles el Corubrics i formularis de Google, utilitzades per l’avaluació. Compartirem l’experiència de com duem a terme una avaluació amb Corubrics la qual inclou la pròpia avaluació de l’alumne, l’avaluació dels companys/es i finalment la del mestre o mestres que participen de l’activitat a partir d’un formulari els resultats del quals seran processats en un full de càlcul de manera molt detallada per finalment poder compartir la rúbrica resultant amb els comentaris dels companys/es, mestres o el propi alumne per tal que pugui prendre més consciència del seu procés d’aprenentatge.
 • Plàstica, Ipads i Realitat Augmentada per a tothom.. Sebastià Toledo i Vanesa Rivero (Escola Montserrat. Sarrià de Ter)
  Utilitzem l’app Quiver amb IPad, tot i que aquesta app és compatible també amb tauletes Android i fins i tot amb mòbils. A la web http://www.quivervision.com/ hi ha un recull de “plantilles”, per descarregar que són el disparador de l’app. Cal tenir en compte que no totes són gratuïtes, però si la majoria. Podem destacar unes en l’apartat educació, amb temàtiques com la cèl·lula i el volcà molt complertes, estan en llengua anglesa, en el nostre cas ja ens està bé, però si posem els setting en llengua castellana, apareixen en aquest idioma.

   Experiències B4

 • La granja de tots: Hay Day. Maria Noguera Serra (CEE Palau. Girona)
  El Hay day és un joc de gestió, on els participants han de fer-se càrrec d’una granja. A l’aula cada dia hi ha la responsabilitat de cuidar entre tots la granja. Els participants han de sembrar diferents verdures i recollir-les, han de donar de menjar els animals, elaborar pinso, comprar i fer servir màquines… El funcionament d’aquesta granja ens ajuda a millorar el pensament matemàtic (càlcul, planificació, gestió, el temps …) i alhora és una manera de que tots els companys de l’aula treballem de manera cooperativa (presa de decisions, compres, ventes…)
 • Innovant les festes tradicionals. Miki Bassà i Cristina Pórtulas (Escola Sant Salvador d’Horta. Santa Coloma de Farners)
  Aquest projecte pretén que tot l’alumnat esdevingui competent digitalment en finalitzar l’etapa d’educació primària a partir del treball de les festes tradicionals, tot aprofitant el projecte “Padrins i Fillols” i convivint amb la diferència.
 • Portfolis digital a primària i ESO. El recull d’evidències d’aprenentatge: una oportunitat per a tots.. Montse Jiménez Vila i Pere Viñas Vilarrasa (Serveis Educatius del Ripollès)
  Experiència a partir de la realització de portfolis digitals amb els alumnes utilitzant Google Sites a primària i ESO. Es mostren les possibilitats de les carpetes d’aprenentatge com a eina per a fomentar la metacognició, l’autoavaluació i la participació i regulació dels alumnes en els processos d’aprenentatge.

   Taller B5

 • Eines digitals de baix cost per facilitar la participació a l’aula i l’accés al currículum. Joaquim Fonoll i Sara Torrents (ESAAC – Baix Cost)
  L’objectiu del taller és experimentar amb recursos de baix cost, a l’abast del mestre, que permeten accedir a les joguines, l’ordinador, la tablet i altres elements de l’entorn. D’aquesta manera s’afavoreix la participació a l’aula dels infants amb diversitat funcional. S’experimentarà amb diferents materials de baix cost: joguines adaptades, commutadors, caixa de connexions, endoll wifi i Tobii.

   Taller B6

 • Mind Safety – Safety Matters: seguretat i salut en el treball als centres educatius. Maria Mancebo, Esperanza Villar, Mònica González-Carrasco i Roser ViIla (Universitat de Girona. Girona)
  Les noves Tecnologies no ens han de garantir només l´accés a un currículum únic, sinó que ens poden donar instruments per flexibilitzar-lo per tal de tenir present -de manera inclusiva- les singularitats de cadascú (en aquest cas, les relacionades amb la diversitat de visió). El Mind Safety-Safety Matters Digital Booklet es tracta d´un suport tecnològic de col·laboració virtual en què els docents de diferents etapes educatives i llengües poden crear, compartir i organitzar propostes d´aprenentatge transversals relacionades amb la cultura de la prevenció. En aquest Taller us proposem familiaritzar-nos amb la interfície del Mind Safety – Safety Matters Digital Booklet i conèixer diverses propostes didàctiques a través del Google Street View i el Sound Cloud que permetin motivar la implicació de l´alumnat a través de pràctiques educatives al servei d’una personalització del seu propi aprenentatge de forma inclusiva

   Taller B7

 • Kahoot! Dispositius mòbils a l’aula i aprenentatge dinàmic mitjançant el joc. Catalina García González (CPEE Sant Jordi. Jesús. EMD Tortosa)
  L’objectiu és desenvolupar una metodologia avaluativa lúdica, dinàmica, digital i que permeti l’ús de dispositius mòbils a les aules. Permet a l’alumnat participar activament (ja sigui de manera individual o grupal) del seu procés d’aprenentatge mitjançant l’ús de les TIC-TAC i amb una metodologia digital, de gamificació, lúdica i motivadora. Permet realitzar activitats d’avaluació col·lectives i aprendre de les errades de la resta de companys a l’hora que de les pròpies experiències educatives. Permet augmentar la participació de l’alumnat així com augmentar el raonament envers les errades en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

   Taller B8

 • Avaluació i anàlisi a partir de Formularis i Fulls de Càlcul Google. >Mercè Requena i Anna Masgrau (Escola Domeny. Girona)
  En aquest taller aprendrem a generar Formularis per avaluar qualitativament i a analitzar les dades a través de les taules dinàmiques del Full de Càlcul Google.

   Taller B9

 • Crea el teu stopmotion!. Júlia Aloy i Sandra Gay (Servei Educatiu Alt Maresme. Pineda de Mar)
  Els participants, seguint el repte plantejat inicialment, crearan un stopmotion, a fer per grups. Farem servir l’app Stopmotion Studio, disponible per Android i IOS. Es partirà dels àmbits del currículum per plantejar un repte a cada grup i que els participants, fent ús de materials fungibles que es facilitaran i de l’ús de l’app, hauran de fer creacions que es compartiran en finalitzar el taller.

Taller B10

 • Aplicacions: Toolbox i Mobile History Map. Departament d’Ensenyament.