JID 2015

cropped-logo-jornada-portada_113.png

Presentació

La diversitat és una realitat present a tot arreu, també a qualsevol centre educatiu. Reconèixer-la i viure-la com un factor positiu i cercar formes cada cop més eficaces de donar-hi resposta és un repte present dia a dia.

Una de les accions que des de fa quatre anys promou el Departament d’Ensenyament és l’organització d’una Jornada d’inclusió digital en els diferents territoris de Catalunya. Aquest curs la Jornada es celebrarà el 23 de maig de 2015 a la Pobla de Mafumet (Tarragona).

En aquesta trobada es pretén:

  • Reflexionar sobre la personalització de l’aprenentatge, qüestionar, compartir, debatre, intercanviar estratègies que  permetin oferir a tot l’alumnat oportunitats de participar i avançar en el propi aprenentatge, en els mateixos entorns escolars.
  • Aprofitar el potencial de les tecnologies digitals per contribuir a la consecució d’aquest repte i per reduir les barreres que alguns alumnes troben en els contextos educatius.

Hi haurà diferents espais dinàmics d’aprenentatge que cercaran la implicació i complicitat dels participants per dissenyar, planificar i enriquir experiències amb les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC).

En aquests espais d’aprenentatge, que funcionaran de forma simultània,  es posarà l’accent en:

  • Planificar contextos d’aprenentatge que, des de l’inici, tinguin present la diversitat d’alumnes de l’aula
  • Satisfer les necessitats del major nombre d’alumnes, tenint en compte les seves característiques i competències
  • Adaptar-se als diferents ritmes i estils d’aprenentatge
  • Cercar l’acció, l’emoció, la creativitat i el compromís dels alumnes tot proporcionant experiències agradables on puguin aprendre.
  • Explorar, experimentar i conèixer l’ús de diferents recursos digitals conjuntament amb altres companys.

En definitiva, us plantegem un repte:

Minimitzar les barreres a la participació i a l’aprenentatge de tot l’alumnat

Programa

8.45
Registre i acreditacions
Assignació dels espais d’aprenentatge (un per cada franja horària)

9.15
Benvinguda i inauguració de la jornada

9.30
Conferència Inaugural
Del narcótico al efervescente. De la enseñanza al aprendizaje
Andrea De Pascual
Coordinadora General Pedagogías Invisibles

10.30
Espais d’Aprenentatge 1 (passeu el ratolí per sobre cada imatge)

11.45
Pausa – cafè

12.15
Espais d’Aprenentatge 2

13.30
Plenari / Cloenda

14.30
Final de la Jornada