Tallers B9

Play Again. Intervenció amb alumnat disruptiu i amb dificultats conductuals.

Belén Menéndez (Institut Joanot Martorell, Esplugues de Llobregat), Jose Fernández (Institut Josep Lluis Sert, Castelldefels) i Julio Gimeno (Acadèmia Prisma Blau, Barcelona)

Per alumnat de 1r i 2n d’ESO.

Mitjançant una simulació vivenciada (role playing) d’un equip multidisciplinari de terapeutes d’un hospital i utilitzant la metodologia cooperativa a manera de grups de recerca on els alumnes s’han de distribuir l’èxit entre els membres de l’equip per arribar a l’objectiu comú. Volem allunyar-nos del mètode clàssic basat en l’exposició.

Amb un abordatge holístic ens ajudarem de diverses aplicacions TAC que hem distribuït en quatre rol (nutrició, canvis en la pròpia imatge personal, activitat física i programes de desenvolupament emocional).

Hem tingut en compte la metodologia PBL perquè busquem que l’alumne sigui protagonista del seu propi aprenentatge. A més podem treballar transversalment diverses matèries. Ens hem centrat en ciències naturals, matemàtiques i educació física encara es poden establir connexions amb altres àrees curriculars.

Busquem la Motivació Intrínseca de l’alumne perquè el contingut curricular pugui ser considerat com útil en la seva vida quotidiana i hem tingut en compte la metodologia DUA per atendre la diversitat d’interessos i habilitats de l’alumnat (diferents idiomes per atendre les diferents nacionalitats que podem trobar, diferents nivells de dificultat per aconseguir aprenentatge significatiu real de l’alumne respectant veritablement la seva ZDP, opcions per personalitzar la informació mostrada, opcions en els mitjans per a la comunicació, entre d’altres)

Tornar al bloc d’experiències i tallers