Experiències B5

Parelles informàtiques.
Sònia Plans (Escola EE Rel. Barcelona)

La proposta sorgeix del replantejament d’un projecte que ja existia a l’escola, el de “Parelles lectores” i de tres necessitats observades en l’alumnat. Per una banda, aprofitar l’expansió que estan tenint les tecnologies com a recurs educatiu a les escoles; per l’altra, la capacitat i el coneixement de nivells de programació informàtica (SCRATCH) d’alguns dels nostres alumnes i, per últim, potenciar l’accés a la informació i comunicació dels alumnes més petits de l’escola. D’aquesta manera és converteix en un projecte que garanteix la participació de tots els alumnes tenint en compte les capacitats de cadascun d’ells i donant resposta a necessitats concretes observades per part dels mestres.

Estimem la poesia.
Josep Maria Corretger (Institut Mont Perdut. Terrassa)

Com podem fer més accessible la poesia? Tenim la tecnologia! El professorat esdevé com un consultor, a la vegada, ha de generar l’interès pel tema que explica, per exemple, creant un poema, i enregistrar-lo en un format TAC per tal que ells se sentin inclusius i vegin que també poden fer-ho. Es presenten alguns recursos que serviran per enregistrar un vídeo amb imatge i so, o únicament so, ara bé, el mòbil és el camí més senzill. I després, com es pot penjar a la xarxa.

Activitats inclusives amb la tauleta.
Anabel Blasco (Equip de Suport a Centres educatius. CEE Sant Joan de la Creu. Barcelona)

Durant el curs els alumnes han de preparar i exposar una conferència. Aquesta es pot realitzar de manera individual, per parelles o per grups de tres persones. Aquest curs, un alumne amb autisme amb dèficit cognitiu, prepara la seva conferència sobre l’escola (el curs 2016-17 és el 50 aniversari), conjuntament amb una companya de la classe.

Tornar al bloc d’experiències i tallers