Experiències B2

Grup 50: racons personalitzats amb pantalles interactives i tablets a 4t de primària.
Justine Bosch i Sara Laguna (Escola Gerbert d’Orlhac. Sant Cugat del Vallès)

Racons matemàtics inclusius amb recursos digitals (Tablets i Pantalles tàctils interactives). Es barregen les dues classes (on hi ha alumnat de la USEE (TEA) i d’altres amb NEE (dislèxies, altes capacitats, TDAH,…) per realitzar una sessió de racons, on reforcen i aprenen descobrint diferents aspectes matemàtics a travès de l’aprenentatge entre iguals i treballant amb les tablets (Code Studio) i amb les pantalles interactives multitàctils (jocs matemàtics).

Acceleració en la comprensió de vocabulari bàsic en nens/es amb TEA, en contextos escolars i/o terapèutic a través de la app especialitzada “AbaPlanet”.
Sandra Ballesta (Fundació Planeta Imaginario – Escola Fàsia Sarrià. Barcelona)

Des de la Fundació Planeta Imaginario (una fundació dedicada al tractament de l’autisme en infants en edats primerenques) hem creat una app orientada a l’aprenentatge de vocabulari bàsic i aquelles prèvies necessàries que de vegades no són conegudes. La Aplicació està basada en el sistema ABA (anàlisis de conducta aplicar, en anglès), utilitzant procediments amb base científica com el reforçador, i aplicant ajudes, adaptació intel·ligent de la pròpia app al rendiment que el nen demostra a cada moment, etc. Durant el 2016 l’hem implementar a algunes escotes de educació especial, a Catalunya, a Espanya i a centres similar dedicades a l’Autisme.
Amb l’escola Fàsia de Sarrià s’explica l’experiència obtinguda, exposant el mètode i resultats (molt positius).

Espai maker de CS. Smart School al Brusi.
Teresa Martí (Escola Antoni Brusi. Barcelona)

Treball amb grups reduïts de 15 alumnes barrejats de 5è i 6è.
Per una banda, comencem aprenent el funcionament d’un robot anomenat Imagina3dBot de Picaxe i el Programem amb Scratch. El programa Scratch ja el coneixen però l’extensió del robot és totalment nova (sensors de llum, temperatura, so, el polsador, brunzidor i 2 motors). A partir d’aquí es porten a terme diferents activitats amb tecnologia fins a una exposició final. Per exemple, un grup ha volgut millorar l’eficiència energètica de la llum del passadís.
Finalment, escriuen després d’haver fet una posada en comú una reflexió sobre què han après, què voldrien aprendre més, què han de millorar.

Tornar al bloc d’experiències i tallers