Experiències B1

La vinya amb ulls de nen.
Vanesa Grados i Maria Martínez (Escola Herois del Bruc. Piera)

L’experiència és un projecte d’aula sobre la vinya, amb el suport de l’aplicació Stop Motion per tal de representar els diferents aspectes treballats en el projecte del raïm i la vinya.

Les tauletes, una eina inclusiva.
Rosa Aparicio (Escola El Carmel. Barcelona)

Des de l’any 2012 s’han anat introduint l’ús de tauletes amb alguns alumnes de l’escola amb capacitats especials. Diferents mestres s’han sumat al projecte que intenta oferir una eina inclusiva útil a l’escola ordinària. Es treballa des de diferents àmbits: educació especial, aula ordinària, sessions de logopèdia i grup classe. Es treballen continguts curriculars i habilitats específiques d’alguns trastorns. Alguns exemples d’ús són les sessions individuals d‘Educació Especial, els racons de mates i llengua a Educació Infantil, els grups de reforç de mates i llengua a Cicle Mitjà, els projectes a l’aula a 4t i algunes sessions de logopèdia. Al llarg d’aquests quatre cursos hem pogut observar que l’ús de tauletes ha tingut un impacte positiu en els alumnes amb els que treballem.

Aprenentatge actiu a través de la programació i de la robòtica.
Domènec Rusca (Escola Carrilet. Palafrugell)

Aquest projecte neix de la relació família –escola. La idea no és formar programadors, sinó aprofitar aquestes eines per a potenciar la creativitat, l’enginy, l’autonomia, la iniciativa, la responsabilitat, el treball en equip i l’interès per la investigació. A l’hora que facilita a tot l’alumnat a les eines i recursos tecnològics de difícil accés.

Tornar al bloc d’experiències i tallers