Inscripcions

Període d’inscripció: Des del 7 al 20 de març de 2017

En aquests moments us podeu inscriure a la llista d’espera per a la inscripció.

Accés a les experiències i als tallers