Més informació…

Informació a la XTEC:

http://www.xtec.cat/web/centres/alscentres/premis/jocsflorals

CRP Sabadell i Sant Quirze: