Convocatòria

Els Jocs florals escolars de Catalunya 2014

Certamen literari d’impuls i promoció de l’escriptura

El Departament d’Ensenyament, amb la finalitat d’aconseguir l’èxit escolar de l’alumnat, s’ha fixat com a eix principal la millora de la lectura i l’escriptura. El domini d’aquestes competències permet l’accés al coneixement, sigui quina sigui l’àrea o matèria d’aprenentatge o el suport sobre el qual es realitzi.

Per aquesta raó s’han posat en marxa diverses estratègies i iniciatives: L’impuls a la lectura, El gust per la lectura, La lectura en veu alta… a les quals, ara, es ve a sumar el certamen literari dels Jocs florals escolars de Catalunya.

Aquests Jocs florals escolars de Catalunya, neixen amb un triple objectiu:

a) Potenciar i estimular l’expressió i producció escrita dels nois i les noies, en l’àmbit de millora de la lectura i l’escriptura, que és un objectiu estratègic del govern.

b) Fer ressò i potenciar tots els certàmens literaris que ja es fan a nivell de centres educatius, municipal, comarcal …

c) Recuperar, fomentar i difondre una tradició cultural pròpia i arrelada al país.

Els Jocs florals escolars de Catalunya s’obren a la participació dels centres d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, establint-se les categories següents:

Educació primària:

Tres categories d’educació primària, una per a cada cicle, inicial, mitjà i superior, i una categoria d’educació especial (alumnat entre 6 i 12 anys).

Educació secundària obligatòria

Dues categories d’educació secundària obligatòria, una per a primer i segon i una altra per a tercer i quart, i una categoria d’educació especial (alumnat entre 12 i 18 anys).

Característiques, organització i gestió

Els Jocs florals escolars de Catalunya es gestionen des del Departament d’Ensenyament, coordinadament des de les Direccions Generals, d’Educació Infantil i Primària (DGEIP) i d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (DGESOB).

L’any 2014 ha semblat un bon moment per fer visible la multiplicitat dels certàmens que ja es fan arreu del territori i establir-ne un, a nivell de país, d’àmbit escolar.

Els treballs de cada centre educatiu seleccionats d’acord amb les bases (independentment que participin també en un certamen municipal, comarcal…) podran participar als Jocs Florals escolars de cada territori, en una primera fase, i els guanyadors seran els finalistes de la segona fase o fase nacional.

Els territoris són, doncs els que, d’acord amb les bases generals de la convocatòria del certamen, organitzen i realitzen la primera fase.

Els Jocs florals escolars de Catalunya seran el resultat del treball dels centres i de la fase prèvia de cada territori i pretenen esdevenir un estímul, al·licient i motivació més a la producció escrita dels escolars.

Els jurats d’ambdues fases seleccionaran els treballs d’acord amb unes bases úniques.

Els centres i territoris podran participar, o no, en totes les categories, perquè la participació en el certamen, en una o totes les categories, és sempre voluntària o es pot donar el cas que el premi d’una categoria quedi desert.

Les categories dels Jocs florals escolars de Catalunya són les que corresponen a l’ensenyament obligatori, tres als cicles de l’educació primària i dues per a la secundària obligatòria. En cada etapa educativa hi ha també una categoria d’educació especial.

S’estableix la possibilitat de participar amb treballs individuals o col·lectius, és a dir, amb textos fruit del treball col·laboratiu que, amb la implementació de les TAC, són encara més habituals i freqüents a les aules, sempre respectant les categories i bases establertes.

Primera fase: Jocs florals escolars territorials

Hi podran participar tots els centres, cadascun al seu territori (9 Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona)

Serà gestionada des de cada territori amb els respectius serveis educatius i d’acord amb les bases establertes a la convocatòria general.

Els setanta guanyadors, un per cada categoria a cadascun dels deu territoris, d’aquesta primera fase, passen a ser els finalistes i participants de la segona o fase nacional.

Segona fase o fase nacional: Jocs florals escolars de Catalunya

El jurat d’educació primària de la fase nacional seleccionarà els quatre textos guanyadors (un per a cada categoria).

El jurat d’educació secundària obligatòria seleccionarà els tres textos guanyadors (un per a cada categoria).

Premis i reconeixement: Jocs florals escolars territorials i Jocs florals escolars de Catalunya

En ambdues fases els guanyadors rebran la flor natural i un diploma de reconeixement.

Hi podrà haver un altre premi addicional per a cadascun dels premiats a cada fase.

Els centres, quan s’escaigui, rebran un diploma que acrediti que un alumne ha estat guanyador o finalista de la primera i/o segona fase dels Jocs florals escolars.

Acte de lliurament: Jocs florals escolars de Catalunya

L’acte final serà presidit pel Molt Honorable President de la Generalitat o bé per l’Honorable Consellera d’Ensenyament i esdevindrà la cloenda del curs acadèmic 2013-2014.

L’acte de lliurament dels premis de la fase nacional, es farà en un espai emblemàtic i amb capacitat suficient perquè s’hi puguin acollir els assistents següents:

  • El nombre mínim de 70 finalistes (i algun més si hi ha premiat algun treball de grup) amb els corresponents familiars i un representant del centre (director o tutor).
  • Els presidents o representants dels 10 jurats de la primera fase de cada territori i el jurat de la fase final.
  • Els representants dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona, així com els càrrecs que es determinin des del Departament d’Ensenyament.
  • Els representants de les entitats col·laboradores, espònsors …