Informacions d’inici de curs 2016-17

Us informem d’aspectes importants respecte a la preparació i començament del  curs 2016-2017

 REUNIONS DE PARES D’INFORMACIÓ PER CURSOS

1r d’ESO: Dia 8 de setembre, dijous a  les 18:30 hores (a la Sala d’Actes)

1r i 2n de Batxillerat:  Dia  14 de setembre, dimecres a  les 18:30 hores (a la Sala d’Actes)

2n d’ESO: Dia  21 de setembre, dimecres a  les 18:30 hores (a la Sala d’Actes)

3r d’ESO: Dia  28 de setembre, dimecres a  les 18:30 hores (a la Sala d’Actes)

4t  d’ESO: Dia 5 d’octubre, dimecres a  les 18:30 hores (a la Sala d’Actes)

La primera part de la reunió es fa a la sala d’actes, a continuació cada tutor/a  amb els pares i mares dels alumnes del seu grup anirà a l’aula corresponent.

COMENÇAMENT DE CURS

Dilluns, 12 de setembre: Enguany, la presentació i l’inici del curs 2016-2017 és el 12 de setembre, a la sala d’actes seguint l’horari indicat:

a les 10 hores: 1r d’ESO

a les  11:00 hores: 2n d’ESO

a les 11:30 hores:  3r d’ESO

a les  12:00 hores: 4t d’ESO

a les 12:30 hores : 1r i 2n de Batxillerat

MATERIAL ESCOLAR

Llibres de text

·    Podeu consultar el llistat de llibres de text per al curs 2016-17 accedint a la pàgina de la nostra web

http://blocs.xtec.cat/isantandreu/2016/06/llibres-de-text-i-de-lectura-del-curs-2016-17/

.   Els alumnes que estan pendents de setembre millor que comprin els llibres en setembre.

·    No compreu el llibre de Francès (matèria optativa de 1r) fins haver fet la tria de matèries optatives un cop ha començat el curs.

·   Tingueu present les diferències que es poden tenir si es cursa el 3r A (diversificació curricular) o 4t C  (itinerari per a cicles formatius) respecte els altres cursos.

·    GRUPS D’OPTATIVES DE 4t i Batxillerat: Abans de comprar els llibres de 4t d’ESO i Batxillerat, assegureu-vos de les matèries optatives de 4t i les matèries de modalitat de cada Batxilleratque cursaran els alumnes.

Informació sobre el sistema dels llibres Ecobook Iddink: Tf  902 565 411.

Reutilització llibres de text

El retorn dels llibres de text es faran el dia 5 de setembre, de 10:00h a 13:30h a la Biblioteca.

Ordinadors.

Els alumnes faran servir un ordinador o tablet personal portàtil. Tingueu en compte :

–          La mida mínima de la pantalla ha de ser de 10 polzades

–          El sistema operatiu pot ser Windows, Linux o Android

–          Si ja en teniu, podeu fer-ne ús a l’aula. Si el voleu comprar ara, recomanem l’ordinador ACER Travelmate B115M 2Gb.

Com adquirir-lo? 

El lliurament dels ordinadors es farà divendres 9 de setembre a la Biblioteca de l’institut d’11:00 a 13:00.

 CALENDARI ESCOLAR

12 de setembre, inici del curs.

Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos: Vacances de Nadal.

Del 8 al 17 d’abril de 2017: vacances de Setmana Santa

21 de juny, fi de curs.

Són festius els següents dies:

12 d’octubre de 2016 (El Pilar)

1 de novembre de 2016 (Tots Sants)

6 de desembre de 2016 (La Constitució)

8 de desembre de 2016 (La Puríssima)

5 de juny de 2017 (Pasqua Granada)

Els 4 dies festius de lliure disposició pel centre recomanats per la Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal i  aprovats en el Consell Escolar són:

31 d’octubre de 2016 (Tots Sants)

5 de desembre de 2016 (La Constitució)

27 de febrer de 2017 (Carnestoltes)

2 de juny de 2017 (Pasqua Granada)

HORARI

Durant el curs 2016-17 serà vigent l’horari compactat.

ESO  i  Batxillerat :  De dilluns a divendres de 8:00 a 14:40, amb dos esbarjos de 20 minuts a les 10:00 i 12:20.

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ

1-2 de setembre

S’han de presentar tots els alumnes amb matèries pendents (1 o més matèries). Aquests alumnes han de presentar les feines d’estiu el dia de l’examen de recuperació.

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ DE SETEMBRE: ESO
EXÀMENS DE RECUPERACIÓ DE SETEMBRE: BATXILLERAT

PRESENTACIÓ  D’ACTIVITATS D’ESTIU

Alumnes amb alguna matèria pendent per recuperar: El dia de l’examen de recuperació (1-2 de setembre)

Alumnes amb tot aprovat (voluntari): Durant la primera setmana de classes, al nou professor de la matèria.

Aquests treballs seran avaluats i comptaran com a primera nota en la primera avaluació. Recordeu que són obligatoris en la recuperació de les matèries pendents de l’alumne/a.

MATRÍCULA DELS ALUMNES AMB MATÈRIES PENDENTS

LLIURAMENT DELS BUTLLETINS DE SETEMBRE EL DIA 7 de setembre a les 9:30.

Després de l’avaluació extraordinària de setembre, es faran efectives les matrícules del 2016-17 als cursos que corresponguin. El dia 8 de setembre  se sabrà l’assignació de tots els alumnes als grups-classe del curs 2016-17. Es farà públic  al tauler d’anuncis.

ESPAI “ESCOLA – PARES”

Al llarg del curs s’oferiran activitats de formació i suport a les famílies,  com les reunions de tutoria de 1r d’ESO per treballar les tasques i responsabilitats compartides escola–família en l’educació,  xerrades organitzades per l’AMPA sobre temes relacionats amb l’adolescència i les formes d’abordar els problemes que es plantegen en aquesta etapa, etc.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L’INSTITUT

L’AMPA de l’Institut Sant Andreu organitza activitats complementàries entre les quals destaquem les següents:  Ball Modern,  Teatre,  … Oferta en preparació,

 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU

Activitats esportives

Futbol sala Masculí i  Femení

Ball, Zumba

Les activitats esportives s’organitzen des del Departament d’Educació Física i  els alumnes seran informats pels propis professors d’aquest departament a l’inici de curs.

Associació esportiva escolar IES Sant Andreu té com a objecte bàsic el foment, l’organització, la coordinació i la pràctica de l’activitat física i esportiva en el nostre centre docent, dins i fora de l’horari lectiu, amb activitats internes i externes, tot potenciant la dimensió educativa de l’esport i sempre tenint en compte el nostre projecte educatiu de centre.

BIBLIOTECA DE L’INSTITUT

Una de les activitats que l’AMPA subvenciona és la posada en marxa de la Biblioteca, amb una bibliotecària. Durant les tardes de dilluns a divendres,  la Biblioteca del centre està oberta per a la consulta i préstec de llibres, ús d’ordinadors i estudi, en horari de 16:00 a 19:00 hores

Aprofitem avinentesa per desitjar-vos un bon estiu i us esperem el dia de les reunions convocades per cursos.

 Molt  cordialment,

Ramon Margalef, Director


Accions

Informacions