Tag Archives: etica

Tenen drets els animals ? L’abolició de la festa taurina a Catalunya.

toros

Comencem informant-nos sobre el tema  per poder trobar bons arguments en base a bones raons…..

http://www.elpais.com/articulo/espana/Cataluna/prohibe/toros/elpepuesp/20100728elpepunac_1/Tes

http://eskup.elpais.com/*debateprohibiciontoroscatalunya2010

http://www.elpais.com/articulo/revista/agosto/Vuelve/Santo/Oficio/elpepucul/20100729elpepirdv_2/Tes

http://www.elpais.com/articulo/cultura/abuso/arrogante/elpepicul/20100304elpepicul_3/Tes

Proposo un exercici per iniciar el curs de filosofia a primer. Podem analitzar a partir dels enllaços que trobeu en la part superior les impresions del filòsof  Fernando Savater sobre la noticia d’aquests dies : Abolició de la festa taurina a Catalunya. Es tracta de definir què s’enten per drets dels animals i si existeixen o no després de poder definir el concepte d’ètica.  En l’article Savater precisament considera que l’ètica forma part exclussivament de l’espècie humana. Resulta això realment així ? També podem comparar amb l’article de Jesús Mosterin que defensa els drets dels animals .http://www.elpais.com/articulo/revista/agosto/principio/fin/elpepirdv/20100730elpepirdv_2/Tes

Tothom té opinions pròpies però totes poden ser igualment vàlides ? Com sabem quina mereix més confiança o té més valor ?


Què és l’ètica ?   Iniciem el tema dient que quan definim delimitem sempre , o sigui, ens servim de definicions  per  atribuir categories i organitzar les informacions.  Utilitzarè una distinció raonable , la diferència entre moral que si estaria relacionada  amb les normes socials, hàbits, costums que regulen les práctiques humanes i els seus espais socials i l’ètica seria les tècniques que utilitzem per viure, aquesta manera de viure com una forma d’art de l’existència. L’ètica doncs representaria una mena de forma per governar la pròpia vida i la relació amb els altres. En aquest sentit podem parlar d’estètica de l’exitència com donar forma a la vida d’un mateix per convertir-la en bellesa possible.

http://alsinaxavier.blogspot.com


Et proposem que busquis la teva definició segons alguns autors com Aristòtil, Kant,  Adela Cortina, Fernado Savater, Maria  Zambrano, Epicur, MacYntery……  Aquest pot ser ell primer exercici . Elabora un quadre compatariu amb les distintes definicions : semblançes i diferències. Una vegada finalitzis ofereix la teva definició segons el que tu pensis i el que et sembli segons el que has llegit.

Ara mirem aquest video

http://www.youtube.com/v/GYYNY2oKVWU&hl=es_ES&fs=1

El video està en anglès però bàsicament ens parla de la seva teoria del darwinisme d’esquerres. Cita a Bertrand Russell un altre pacifista que va lluitar en favor de la idea dels drets humans i la relació amb la resta de les espècies. Intenta seguir el video i respondre a les qüestions següents:

Continue reading