Sudan i els drets humans.

Sudan és un país que es troba situat al continent africà. Dins la mateixa zona, Àfrica nororiental , es troben al seu voltant Etiòpia, Egipte, Eritrea,Yibuti i Somàlia. Els pantans del sur del Sudan fan que hi hagi poca població en aquesta zona poblada per una majoria africana cristiana animista a diferència del nord de majoria musulmana àrab. Des de la descolonització que va seguir a la Segona Guerra Mundial el sud de la zona pateix fam, desordres polítics i socials.

Aquest país en guerra civil ,oblidada pels mitjans de comunicació, presenta uns dels indicadors més elevat de vulnerabilitat dels drets humans. Els drets humans es recullen en forma de declaració universal sense cap vot en contra de cap estat des del 10 de desembre de 1948. En aquesta declaració l’ONU va jugar un paper clau per intentar aconseguir una pau perpètua , tot establint les mínimes condicions per una humanitat millor. Però està clar que un país és inestable quan els drets humans no hi són presents ni es troben garantits. Sudan pateix com dèiem abans una guerra civil , omplint de violència, fam,injustícia, inseguretat el país.

Els drets humans que té un preàmbul i 30 articles són drets de tipus : personals, civils, polítics,econòmics,socials, culturals. Hi ha però dos nivells : aquells que  son exemples absoluts de les condicions bàsiques com la prohibició a la tortura,esclavitud, dret a casar-se i fundar una família  i  aquells que  es troben condicionats a les circumstàncies i factors històrics, socials, polítics com poden ser els recursos de cada país, o les lleis pròpies del país…

Quan un país és reconeix per tenir un indicador d’inestabilitat com els drets humans ocupant el primer lloc, què està passant ?  I si entenem qualsevol conflicte com una relació que s’estableix entre el poderós i el desposseït els països rics no poden mantenir-se neutrals i mirar cap un altre costat. Podem parlar doncs de fracàs en drets humans?  Si la tortura, el maltractament, els judicis sense garanties, la falta de llibertat d’expressió, i altres violacions es produeixen a diari no voldrà dir que cal emprendre un camí diferent de l’actual ?  La regió de Dafur, a l’oest del Sudan, en permanent conflicte constata el genocidi entre ètnies per la manca d’aliments, les extremes condicions climàtiques. La població infantil en aquesta regió en permanent conflicte es objectiu dels programes de la UNICEF.
Fins i tot aquesta voluntat de sensibilitzar la població ha fer unir esforços per no avançar més en el conflicte. Un exemple en aquest sentit el podem trobar en aquesta experiència.

En resum,  aquest país presenta un balanç tant negatiu que sembla imparable el trencament constant dels drets humans.L’activisme civil en algunes ocasions pot jugar un paper important en favor de conscienciar una opinió pública que sembla oblidar el més lluny en favor de les còmodes proximitats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà