PRESENTACIÓ

Salvete omnes!

Què us sembla el títol d’aquest bloc? A veure qui és capaç de dir-me què significa el mot “hemeroteca” i a partir de quins ètims grecs està formada.

Us presentem el bloc d’articles Hemeroteca clàssica, en el qual tot aquell que hagi trobat alguna referència clàssica en qualsevol diari pot fer-hi la seva aportació. Per fer les contribucions, només cal tenir una contrasenya com a editor del bloc. La nostra intenció és elaborar un recull d’articles que reflecteixi la pervivència del món grec i romà en la societat actual, concretament en la premsa; aquesta es fa ressò de l’opinió pública, i els clàssics, que tenen un espai rellevant en la nostra cultura, s’hi troben representats. Avui els antics encara tenen moltes coses a dir.

El més important, però, és gaudir de la lectura, un hàbit que ens permet ampliar les fronteres del nostre món. Sabíeu que molts dels savis de tots els temps han estat uns excel·lents lectors? I que, per altra banda, molts autors han creat les seves obres inspirant-se en models anteriors? D’aquesta manera, la cadena del coneixement és infinita: unes s’inspiren en d’altres, i així ad infinitum. Algú es recorda d’aquest llatinisme? Deixeu l’enllaç corresponent del nostre recull Llatinismes “in situ” Expliqueu tot el que en sapigueu i inseriu-lo en una oració de sentit quotidià.

Desgraciadament, avui en dia, el nombre de lectors ha experimentat un gran retrocés i les humanitats estan força desprestigiades. L’arbre del saber té dos grans vessants, el de la ciència i el de les humanitats, que no són antagònics ni es troben enfrontats l’un amb l’altre, ans al contrari, són plenament complementaris. Molts escriptors tenen excel·lents coneixements de matemàtiques i, viceversa, força homes de ciència coneixen obres cabdals de la literatura universal com El Quixot, La Ilíada, L’Odissea, La Bíblia.

Per cert, ja que parlem del plaer de la lectura, als qui sabeu llatí, us proposo analitzar i traduir aquesta senzilla construcció:

Lego, ergo sum.

L’oració és paràfrasi d’un aforisme (en llatí) d’un filòsof destacat. Algú em sap dir qui és? Us animo a explicar breument la seva vida; a exposar els significats literal i extens del nou llatinisme; i a delimitar-ne el context. A veure qui s’atreveix a construir una frase amb l’oració que us proposo.

I ja per acabar aquesta presentació, vull esperonar-vos a estar atents i a recollir totes les mostres de pervivència de la cultura clàssica que trobeu a la premsa. Si obriu bé els ulls, en trobareu moltes, i les podrem compartir.

Pau Molar,

en nom dels alumnes de Clàssiques de l’Institut Isaac Albéniz de Badalona

9 pensaments a “PRESENTACIÓ”

 1. Salve!

  Quin bloc més original! Molt bona idea per no deixar anar els articles amb tocs clàssics. La paraula hemeroteca, del títol, prové del grec hemera (Ἡμέρα), dia, i theke (θήκη), caixa. Es refereix al conjunt de dades i revistes guardades.

  – “Ad infinitum”: és un complement circumstancial format per una preposició i un adjectiu. Literalment significa fins a l’infinit i es pot utilitzar per descriure que una acció és infinita, que no acabarà mai. En el sentit de coses infinites, no oblidem aquest altre llatinisme: “Numera stellas, si potes”, compta els estels, si pots (https://sites.google.com/a/xtec.cat/llatinismes-in-situ/llatinismes-en-obres-literaries/-numera-stellas-si-potes). Aquí teniu la meva frase: “En aquell restaurant podies menjar i beure “ad infinitum”, era un tot inclòs.”(https://sites.google.com/a/xtec.cat/llatinismes-in-situ/llatinismes-en-obres-literaries/ad-infinitum)

  – “Lego, ergo sum” literalment significa: llegeixo, per tant existeixo. És una oració composta formada per dues proposicions coordinades unides per la conjunció “ergo”. Ambdós verbs estan en primera persona singular del present d’indicatiu actiu. En realitat, la frase que va dir el filòsof Descartes és “Cogito, ergo sum” (Penso, per tant existeixo). L’anàlisi d’aquesta frase resultaria igual que la frase anterior. Aquesta dita resumeix el pensament del filòsof envers la veritat i el coneixement. Apareix a les “Meditacions Metafísiques”. Descartes es considera el pare de la filosofia moderna, va ser un important filòsof racionalista del segle XVII a més de matemàtic i científic.

  Vale!

 2. Salve!

  – Segons la definició que he trobat d’ “hemeroteca”, diu el següent: Lloc que conté una col·lecció ordenada de publicacions periòdiques, especialment diaris i revistes.

  – Aquí deixo l’enllaç del llatinisme “ad infinitum” https://sites.google.com/a/xtec.cat/llatinismes-in-situ/llatinismes-en-obres-literaries/ad-infinitum
  Vol dir “fins a l’infinit”. Aquest llatinisme s’utilitza per descriure una situació sense fi, un moment prolongat eternament, un procés repetitiu…
  L’anàlisi d’aquest llatinisme és el següent: CC format per preposició + adjectiu ‘înfînîtus,a,um’ de primera classe, en neutre singular.
  Un exemple amb aquest llatinisme seria: M’agradaria viure “ad infinitum” i veure com evoluciona el meu entorn.

  – Suposo que “lego, ergo sum” és una versió derivada de “cogito, ergo sum”, una cèlebre cita de Descartes.
  “Cogito, ergo sum” és el que coneixem com el: “penso, aleshores existeixo” i “lego, ergo sum”, que és una versió derivada d’aquesta cita, vol dir: “llegeixo, aleshores existeixo”.

  René Descartes (Renatus Cartesius en llatí) va ser un important filòsof racionalista francès del segle XVII, també conegut per les seves obres de matemàtiques i de diferents branques de la ciència. És considerat el pare de la filosofia moderna, en ser el primer a proposar el problema de la validesa del coneixement com a primera qüestió filosòfica, i una de les figures clau de la revolució científica. És responsable, entre altres coses, de la geometria analítica, de la generalització de l’ús del mot idea amb el significat de “contingut de la ment humana”, la invenció de les coordenades cartesianes o de la sentència “cogito ergo sum”, a partir de la qual construeix el seu pensament filosòfic.

  Vale!

 3. Salvete!

  – Segons la definició que he trobat d’ “hemeroteca”, diu el següent: Lloc que conté una col·lecció ordenada de publicacions periòdiques, especialment diaris i revistes.

  – Aquí deixo l’enllaç del llatinisme “ad infinitum” https://sites.google.com/a/xtec.cat/llatinismes-in-situ/llatinismes-en-obres-literaries/ad-infinitum
  Vol dir “fins a l’infinit”. Aquest llatinisme s’utilitza per descriure una situació sense fi, un moment prolongat eternament, un procés repetitiu…
  L’anàlisi d’aquest llatinisme és el següent: CC format per preposició + adjectiu ‘înfînîtus,a,um’ de primera classe, en neutre singular.
  Un exemple amb aquest llatinisme seria: M’agradaria viure “ad infinitum” i veure com evoluciona el meu entorn.

  – Suposo que “lego, ergo sum” és una versió derivada de “cogito, ergo sum”, una cèlebre cita de Descartes.
  “Cogito, ergo sum” és el que coneixem com el: “penso, aleshores existeixo” i “lego, ergo sum”, que és una versió derivada d’aquesta cita, vol dir: “llegeixo, aleshores existeixo”.

  René Descartes (Renatus Cartesius en llatí) va ser un important filòsof racionalista francès del segle XVII, també conegut per les seves obres de matemàtiques i de diferents branques de la ciència. És considerat el pare de la filosofia moderna, en ser el primer a proposar el problema de la validesa del coneixement com a primera qüestió filosòfica, i una de les figures clau de la revolució científica. És responsable, entre altres coses, de la geometria analítica, de la generalització de l’ús del mot idea amb el significat de “contingut de la ment humana”, la invenció de les coordenades cartesianes o de la sentència “cogito ergo sum”, a partir de la qual construeix el seu pensament filosòfic.

  Vale!

 4. Salve
  Molt bona idea Pau! Espero que en un temps aquest bloc sigui ple d’articles enllaçats que serveixin d’ajut per a tots aquells que hi entrin.

  -Tota la informació necessària per saber sobre aquest llatinisme es troba aqui: https://sites.google.com/a/xtec.cat/llatinismes-in-situ/llatinismes-en-obres-literaries/ad-infinitum
  I una frase en la que es pugui utilitzar podria ser:
  En una nit com avui, al cel podem contar centenars, milers, ad infinitum d’estrelles.

  -L’expressió “Lego ergo sum”, que vol dir llegeixo, per tant existeixo, oració composta formada per dues proposicions coordinades il·latives unides per la conjunció ergo. El primer verb està en 1a persona del singular del present d’indicatiu actiu del verb lego i el segon verb està en 1a persona del singular de present d’indicatiu del verb sum.
  Prové del que va dir el filòsof Descartes “Cogito ergo sum”.

  Descartes va ser un important filòsof racionalista francès del segle XVII. És considerat el pare de la filosofia moderna, en ser el primer a proposar el problema de la validesa del coneixement com a primera qüestió filosòfica, i una de les figures clau de la revolució científica.

  Vale

 5. Salve!

  He de dir que em sembla molt bona idea que s’hagi creat aquest bloc, ja que és molt original i a més pot participar tot aquell que trobi alguna referència clàssica.
  – El mot “hemeroteca” prové de dos ètims grecs,” Ἡμέρα”, que significa dia, i “θήκη”, que vol dir caixa.

  https://sites.google.com/a/xtec.cat/llatinismes-in-situ/llatinismes-en-obres-literaries/ad-infinitum
  és un complement circumstancial, format per la preposició “ad”, i l’adjectiu “infinitus, -a, -um”. Literalment significa “fins a l’infinit”, i normalment s’utilitza per descriure un procés sense fi: “”Ad infinitum” i més enllà!”

  – “Lego, ergo sum”. Significa “llegeixo, per tant existeixo”.
  Aquesta oració està composta pel verb “lego”, en present d’indicatiu actiu, també seguidament trobem la conjunció “ergo” la qual uneix les dues proposicions coordinades, i finalment el verb, en present d’indicatiu, “sum”.
  Aquesta oració és una paràfrasi de l’aforisme “cogito, ergo sum” del filòsof Descartes. René Descartes(1596-1650) va ser matemàtic, filòsof i físic. És considerat el pare de la geometria analítica i de la filosofia moderna.
  El significat literat és “existeixo, per tant penso”. És una frase pronunciada per Descartes que resumeix el seu pensament respecte a la veritat i el coneixement. La formulació apareix a les Meditacions Metafísiques i s’inscriu en una llarga tradició de pensadors, des de Plató a Agustí d’Hipona, que van provar de fonamentar la realitat i l’autenticitat de la percepció humana. S’utilitza quan volem remarcar la importància del pensament i la reflexió.

  Vale!

 6. Salve!
  Em sembla que el títol del bloc és molt encertat ja que el terme “hemeroteca” prové del grec “heméra”, que significa “dia”, i “théke”, que significa “dipòsit o “capsa”.

  Sobre el llatinisme “ad infinitum” (https://sites.google.com/a/xtec.cat/llatinismes-in-situ/llatinismes-en-obres-literaries/ad-infinitum)
  – Anàlisi formal: CC format per preposició + adjectiu ‘înfînîtus,a,um’ de primera classe, en neutre singular.
  – Significat literal: fins a l’infinit
  – Significat extens: Es pot utilitzar per descriure un procés sense fi, un procés repetitiu, o un conjunt d’instruccions que han de ser repetides ‘sempre’, entre altres usos. També es pot utilitzar de manera semblant a la locució llatina etcètera per denotar paraules escrites o un concepte que continua més enllà del que es mostra.
  – Oració: Tothom desitjaria viure per sempre, “ad infinitum”.

  “Lergo, ergo sum” significa: llegeixo, per consegüent existeixo.
  (* Analisi: Lergo: verb 1a persona del singular PIA.
  Ergo: conjunció.
  Sum: verb, 1a persona del singular PIA
  Oració: Un bon lector ha de tenir aquest lema: cogito, ergo sum.)
  És una paràfrasi d’un aforisme de Descartes. Aquest és: “Cogito, ergo sum” –> Penso, per consegüent existeixo.

  – Descartes: René Descartes va ser un important filòsof racionalista francès del segle XVII, també conegut per les seves obres de matemàtiques i de diferents branques de la ciència. És considerat el pare de la filosofia moderna, en ser el primer a proposar el problema de la validesa del coneixement com a primera qüestió filosòfica, i una de les figures clau de la revolució científica. És responsable, entre altres coses, de la geometria analítica, de la generalització de l’ús del mot idea amb el significat de “contingut de la ment humana” i la invenció de les coordenades cartesianes.

  1. L’Alba ha afegit una expressió llatina amb un sentit relacionat amb “ad infinitum”. Hi ha dos llatinismes més, no expressions senceres, que tenen un significat semblant. Crec que a 4t ja en vam parlar. Qui ho afegeix i ho enllaça, si es troba al recull?

 7. Salve!

  Hemeroteca vol dir una col·lecció o recull de periòdics. El mot esta format per “hemero-” que ve del mot grec “Ἡμέρα” que vol dir “dia”, i “-teca” que té el seu origen en el mot grec “θήκη” que significa “caixa o dipòsit”.

  El llatinisme “ad infinitum” el vam veure a 4 º ESO i vol dir “fins a l’infinit”. Esta en el bloc “llatinismes ‘in situ'” (https://sites.google.com/a/xtec.cat/llatinismes-in-situ/llatinismes-en-obres-literaries/ad-infinitum). “Ad infinitum” i més enllà.

  “Lego, ergo sum.”

  “Lego” és un verb en primera persona singular del present indicatiu actiu; “sum” és l’altre verb en primera persona singular del present indicatiu actiu, i “ergo” és un adverbi.
  La traducció d’aquesta frase és: Llegeixo, després existeixo.

  La frase original és “cogito ergo sum” del filòsof francès Descartes. Va ser considerat pare de la filosofia moderna, va ser el primer qui va proposar el problema de la validesa del coneixement com a primera qüestió filosòfica, i figura clau de la revolució científica. Pare de la geometria analítica. El significat literal és “penso, després existeixo”; l’extens és: el “cogito ergo sum” és una traducció del plantejament filosofic de Descartes que vol dir que amb el dubte es pot arribar a la conclusió de que existeixes i només existint es pot dubtar.

 8. Salve!

  1. Què us sembla el títol d’aquest bloc? A veure qui és capaç de dir-me què significa el mot “hemeroteca” i a partir de quins ètims grecs està formada.

  El significat de hemeroteca prové del grec: hemera (Ἡμέρα), que vol dir: dia; i theke (θήκη), què és una caixa o deposi que es refereix a un conjunt de dats i revistes guardats.

  2. Ad infinitum: (https://sites.google.com/a/xtec.cat/llatinismes-in-situ/llatinismes-en-obres-literaries/ad-infinitum).
  Si traduïm aquest llatinisme, literalment vol dir ” fins al infinit ” però si en aprofundim encara més podríem dir que serveix per descriure alguna cosa que ens serveix més enllà o fins que termini, de moment té un procés infinit.

  ” Serem amics ad infinitum i més enllà ”

  3. ”Lego, ergo, sum ”

  Aquesta frase pertany al famós filòsof ‘René Descartes’.
  El seu significat literal seria: ” Llegeixo, desprès, existeixo ”
  Anàlisis formal:
  – Lego: verb ‘ legô, is, ere, lêgî, lêctum’. 3ª conjugació en 1ª persona Sing de Present Indicatiu Actiu.

  – Ergo: és una conjunció que vol dir ” por consegüent, desprès, així mateix, aleshores… ”

  – Sum: verb irregular ‘ sum, es, esse, fui ‘. Està en 1ª persona sing. de Present Indicatiu Actiu.

  René Descartes també anomenat Renatus Cartesius (en llatí) és un filòsof, matemàtic i físic francés, considerat també com el padre de la geometria analítica i de filosofia moderna.
  La seva obra més famosa és les Meditacions Metafísiques en la que demostra l’existència del Déu i la immortalitat de l’animà.

  Vale!

Respon a Paula Cortés Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *