TREBALLAR AMB WEB QUEST

WEBQUEST

OPERA

ttp://www.xtec.cat/recursos/webquests/htm/boheme.htm

Treball en grup de 6 alumnes per 3RESO. Estudia la història de l’òpera partint de la creació d’uns cartells publicitaris i unes falques radiofòniques. Amb activitats d’anàlisi de 6 òperes. Penso que és creatiu i interessant per treballar-ho a 3r ESO.

ELVIS PRESLEY
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/webquests_musicales/rock/tareas.htm

Treball en grup de tres alumnes , on es distribueix les tasques:
“investigar la supuesta muerte de Elvis, otro de valorar la vigencia de su música en la actualidad y el último de buscar imágenes, letras de canciones y evaluar las circunstancias sociales actuales en relación con el rock & roll.”
Presenta molts recursos que ajuden a investigar la mort d’Elvis Presley. També detalla molt bé el procés de treball a seguit. L’avaluació i el foro final està molt encertat.
MÚSICA I ART
http://www.phpwebquest.org/wq2/webquest/soporte_tablon_w.php?id_actividad=8091&id_pagina=5
Més senzilla de llegir, però més complicada de fer: Cercar obres d’art , també treballa en grup de quatre i exposició a l’aula del resultat. Interessant per treballar a 3R ESO.

COMPONDRE UNA CANçÓ

http://www.webdemusica.org/wq/m3/indexwq.htm

• Aspectes de disseny i TIC: claredat de la tipografia escollida i els grafismes,
1. Claredat de la tipografia escollida i els grafismes:
facilitat de navegació, interactivitat, accessibilitat i agilitat del servidor, visualització en diferents navegadors…
La presentació tipogràfica i claredat està bé si pretén que aquests projecte vagi dirigit a
alumnes de Batxillerat, però si l’objectiu és treballar-ho amb alumnat de 2n cicle d’ESO li falta més recursos gràfics (imatges, exemples de cançons…) que puguin contribuir a la seva comprensió, ja que hi ha massa text.
La webquest aporta molta informació i materials de suport (recursos) per poder realitza el projecte final: la creació d’una cançó. Té la possibilitat de descarregar els programes necessaris per treballar MP3.També trobem detallats un seguit de navegadors o cercadors.als quals pot accedir amb facilitat.
Es marca tres objectius els quals la webQuest els treballa molt:
1. Ampliar molt la pràctica TIC.
2. Treballar el llenguatge informàtic.
3. Treballar el llenguatge musical. (creació, interpretació)

• 2.Continguts: adequació a determinats nivells d’ensenyament, actualització, interès del plantejament inicial, claredat en l’assignació i definició de tasques…
Nivell d’ensenyament: 2n cicle d’ESO, Batxillerat, els grups definits (3 a 6 alumnes), les tasques distribuïdes , creant diferents rols entre : escriptors, compositors, músics-tècnics de so. Es realitza el projecte en 10 sessions.
La cançó poden escollir entre fer-la com MIDI o Arxiu de so (explica cada pas per fer-ho).
La pràctica està dividida en 3 o 4 exercicis ,segons l’opció escollida : MIDI o Arxiu de so,.
Finalitat: S’ha de fer una estrofa i una tornada d’una cançó i poder-la interpretar després amb instruments musicals creats ells. Detalla l’avaluació de cada procés i també té una conclusió per què s’engresquin a crear més cançons.

3.Estructura comuna de les webquests, els apartats: valoració sobre la idoneïtat i la comprensió de l’activitat que s’espera que faci l’alumnat.
Estructura: Introducció,Tasca, Procés, Recursos,Avaluació i Conclusió.Guia didàctica
• Introducció: Explica la finalitat de la pràctica buscant motivar a l’alumne
• Tasca : Planteja el projecte: Crear una cançó
• Procés: especifica com crear la cançó segons dos opcions (MIDI, Arxiu de so) i enllaça amb recursos.
• Recursos: que estan dins del procés, per facilitar a l’alumne la cerca de materials, són recursos, cercadors, enllaços i descàrregues. prèviament seleccionats per la professora per què l’alumne pugui realitzar la tasca .
• Avaluació: Realitza dues rúbriques: Aspectes musicals i Treball col•lectiu: Interessant ja que ajuda als alumnes a comprendre la importància del treball en grup i s´explica de forma clara i precisa
• Conclusió: motiva els alumnes a fer noves cançons, a interpretar-les forra de l’aula de música i a penjar-les a la web del centre. És a dir els dóna una sortida molt més àmplia de la simple activitat que es fa únicament per “aprovar” .
• Guia didàctica : Pauta o programació que ajuda a entender cada pas del treball . Està molt bé ja que és clar i entenedor.
• Opinió de l’alumnat.
• Facilitat d’aplicació en diversos grups i cursos.
• Valoració global, suggeriments de canvi o millora, adaptacions possibles…
• Altres…

En general penso que està molt ben estructurada, potser falta fer-la més atractiva posant imatges o elements que ajudin a motivar a l’alumnat d’ESO, ja que la diversitat d’aprenentatge que trobem a vegades fa difícil treballar amb recursos com aquest que és una mica complexe.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà