Category Archives: Llenguatge musical (Lèxic )

FORMES MUSICALS

MÒDUL 1 Pràctica 3

Fitxa de Treball

Ves a edu.365.cat, eso, música i cerca de enllaços d’interès la següent adreça:
Flash Animations for Teaching Music
Selecciona l’ animació que porta per títol The Evolution of sonata form visualitza les vegades que creguis convenient i també
Consulta el llibre de text : pàgina pàg.55.
Després de veure l’animació i consultar, respon les següents activitats.

1ª Relaciona cada paraula amb la seva definició

Suite Composició en 3 moviments oposant un o
diferents solistes a l’orquestra.

Sonata Construcció en tres parts (exposició-
desenvolupament-reexposició) que podem
trobar en certs moviments de formes musicals
diferents.

Concerto Successió de peces per ballar (en un primer moviment) de forma binària (AABB), monotemàtiques.

Forma Sonata Composició en 4 moviments. Forma ternària
(ABA)

2ª Col.loca en ordre els diferents termes que caracteritzen la forma sonata d’ un moviment: Reexposició- Exposició- Desenvolupament

3ª Quina diferència hi ha entre sonata i forma sonata?

4ª Fixa’t en l’animació i respon:
a) Quina forma té la sonata barroca?

b) Quina forma té la sonata clàssica?

c) Quina forma té la sonata de finals del classicisme?

Lectura musical

MÒDUL 1 Pràctica 2
Proposta de treball a l’aula
L’aprenentatge de les notes ho fem a 1 ESO cantant i solfejant les partitures que després interpretaran amb flauta o cantaran. Els faig copiar les notes en partitures per què aprenguin el nom i relacionin la seva ubicació al pentagrama. Al no tenir ordinador a l’aula no fem servir cap material informàtic, tot i així fan alguna activitat Jclic des de casa o quan podem atansar-nos a l’ aula d’informàtica.

PERCUSSIÓ AFRICANA

MÒDUL 1. Pràctica 1

Kenya 2005. Mostra Giovanni lo Caccio músic i percussionista amb 20 nois del carrer de Nairobi pot crear grans conjunts de percussió ,cant, dansa i instruments melòdics Aprenentatge que es fa a partir de construir instruments amb materials senzills i com arriben a crear obres musicals.
Aquest vídeo il·lustra com és el ritme . la pulsació , el compàs i el seu aprenentatge a partir de la construcció d’instruments de percussió. Mostra des de l’ aprenentatge intuïtiu del ritme, la repetició , diàleg, sincronia, dinàmica és a dir la descoberta del llenguatge musical i després com s’escriu (figures musicals, compàs, pulsació…) també com s’estableix un joc entre el professor i els alumnes al treballar la percussió a l’aula: repetint els ritmes que inicialment marca el professor. També introdueix altres temes: l’energia, la respiració diafragmàtica, el cant, l’educació de l’oïda.
Una experiència que els porta a fer un intercanvi amb els nois de Bahia (Brasil)
on es mostra la proximitat o les arrels de la música brasilera amb l’africana.

Es molt interessant el fragment on estan a l’aula i aprenen a tocar en grups damunt els bidons, també quan comencen a llegir ritmes.

Crec que és interessant com a introducció quan a 1rESO comencen a treballar el compàs i el ritme, la durada és d’uns 10 minuts i es pot treballar amb una fitxa.