Daily Archives: 18 març 2011

AMADEUS

MUSICA I CINEMA

Després de veure la pel•lícula: AMADEUS ,realitzeu -en grups de dos – les activitats següents, molta informació la trobareu o bé a internet o en llibres

1. Fitxa tècnica

2. Fitxa artística

3. Argument (màxim 5 línies)

4. Protagonistes

Elaboreu una biografia de cada compositor on constin les següents informacions:

. Nom i Cognoms
. Dates de naixement i mort
. Nacionalitat
. Aportació personal dins el món de la música
. La seva obra
. Un retrat

http://www.mozart.cat/

5 . Responeu les qüestions musicals:

• Quines obres musicals formen part de la banda sonora de la pel•lícula ?

http://es.wikipedia.org/wiki/Amadeus#La_leyenda_sobre_la_muerte_de_Mozart

• Quines òperes es representen al llarg de la pel•lícula?

• De cada òpera, ompliu una fitxa on consti:
títol, compositor, autor del llibret, any de realització, argument, fragment representat (descripció) , tesitura de veus que surten a cada fragment, ària o fragment representats…

• Què és una missa de rèquiem?

• Quins fragments del Rèquiem surten en el film?

• Descriu la part on Salieri ajuda a Mozart a acabar la composició del Confutatis de la Missa de Rèquiem.

• Quina llegenda hi ha al voltant de la mort de Mozart?

6. ÒPERA

• Quina estructura presenta una òpera?

• Ordeneu les veus femenines i masculines de més agudes a més greus.

• Seleccioneu un dels fragments d’òpera representats a la pel•lícula i realitzeu les següents activitats :

. El llibret en quina llengua està escrita?
. Quins personatges representen?
. Com estan caracteritzats? (indumentària, maquillatge, caràcter)
. Quin tipus de veus la interpreten?
. Quin tipus d’estl vocal predomina: sil•làbic o melismàtic?
. Cerqueu la lletra i la seva traducció a Internet

7. Conclusió.

Realitzeu una valoració del film, del treball ( dificultats, ajudes, aspectes més rellevants, etc.)

8. Bibliografía

Llibres i pàgines Webs consultades

WEBS MÒDUL 6

Pràctica 1 Mòdul 6
1ª Pràctica: SARDANES, GEGANTS I CASTELLERS
La gralla i el tabal
http://www.edu365.cat/primaria/muds/musica/index.htm
Interessant per treballar a 1R ESO la cultura popular a Catalunya
2ª Pràctica: BIOGRAFIES MUSICALS
VERDI
http://clic.xtec.cat/ca/index.htm
Treballar a 3r ESO la figura i les òperes principals del compositor
3º Pràctica:L’ÒPERA
MOZART
http://www.mozart.cat/
Molt interessant per cercar informació de la vida, obra i audicions. També té una relació de tota la filmografia on surt música de Moxart molt detallada.
4ª Pràctica: Ismes del segle XX
http://www.mediatecaonline.net/mediatecaonline/SHome?ID_IDIOMA=ca
Molta infromació de compositors del segle XX i dels ismes contemporanis .
5ª Pràctica: Interdisciplinarietat
ELS TROBADORS
http://www.xtec.cat/~malons22/trobadors/
Treballa l’època medieval a Catalunya des del punt de vista històric i també literari i musical.