Daily Archives: 14 març 2011

MÚSICA RECICLADA

MÒDUL 5 PRÀCTICA 1

TÍTOL: ATRAPASONS . MÚSICA RECICLADA

Alumnes de 3r ESO Fitxa de treball
Visiona el vídeo ATRAPASONS: Música reciclada que trobareu a la pàgina
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23533&p_ex=m%FAsica%20reciclada
i completeu aquesta fitxa.

1. Elabora una llista amb tots els materials que surten per elaborar instruments musicals reciclats.

2. Explica un instrument musical que t’agradi dels que es mostren realitzats pels membres de Calo San Roque. Especificant: materials, muntatge i resultat sonor que obtenen.

3. Escriu el procés de fabricació de l’artefacte musical realitzat per l’atrapasons.

4. Prova de fer-lo a casa i el portes a classe el proper dia, entre tots farem una exposició dels instruments fabricats.

5. En grups de quatre elaboreu amb l´ instrument una petita improvització.