PERCUSSIÓ AFRICANA

MÒDUL 1. Pràctica 1

Kenya 2005. Mostra Giovanni lo Caccio músic i percussionista amb 20 nois del carrer de Nairobi pot crear grans conjunts de percussió ,cant, dansa i instruments melòdics Aprenentatge que es fa a partir de construir instruments amb materials senzills i com arriben a crear obres musicals.
Aquest vídeo il·lustra com és el ritme . la pulsació , el compàs i el seu aprenentatge a partir de la construcció d’instruments de percussió. Mostra des de l’ aprenentatge intuïtiu del ritme, la repetició , diàleg, sincronia, dinàmica és a dir la descoberta del llenguatge musical i després com s’escriu (figures musicals, compàs, pulsació…) també com s’estableix un joc entre el professor i els alumnes al treballar la percussió a l’aula: repetint els ritmes que inicialment marca el professor. També introdueix altres temes: l’energia, la respiració diafragmàtica, el cant, l’educació de l’oïda.
Una experiència que els porta a fer un intercanvi amb els nois de Bahia (Brasil)
on es mostra la proximitat o les arrels de la música brasilera amb l’africana.

Es molt interessant el fragment on estan a l’aula i aprenen a tocar en grups damunt els bidons, també quan comencen a llegir ritmes.

Crec que és interessant com a introducció quan a 1rESO comencen a treballar el compàs i el ritme, la durada és d’uns 10 minuts i es pot treballar amb una fitxa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà