Inscripció als grups d’Assessorament

Per tal de donar continuïtat a les accions d’assessorament i coordinació de projectes de centre per a l’impuls de les llengües, i d’acord amb la proposta presentada el curs passat de previsió per a l’any 2009, el Servei de Llengües ha obert el termini d’nscripció per a les activitats següents:

9005100555  Assessorament a l’impuls d’un projecte plurilingüe i internacional. Transferència interlingüística

9005170555  Assessorament a l’impuls d’un projecte plurilingüe i internacional: Creació materials Portfolio

Més informació …..

Leave a Reply