Daily Archives: 21 novembre 2011

Tots els nens del món

El 20 de novembre és una diada en què celebrem, reivindiquem i donem a conèixer la Declaració Internacional dels Drets dels Infants.
Un total de 192 països van ratificar la Convenció sobre els Drets dels Nens l’any 1989. A partir d’aquell moment, la infància va ser considerada un subjecte de ple dret.
En Noè Rivas ens ha enviat aquesta cançó.