OBJECTIUS

OBJECTIUS

Objectius amb l’alumnat:

 

 • Gestionar el préstec de llibres a les hores de l’esbarjo.
 • Continuar amb les animacions lectores a les classes: lectures, presentacions de llibres i altres materials, …
 • Introduir jocs de cerca de personatges o de cerca d’informació.
 • Passar les proves ACL a Primària.
 • Dinamitzar el llibre de les recomanacions.
 • Gestionar i dinamitzar el cabàs i les maletes de històries curtes i poesia que tindrem en préstec.

 

Objectius amb el professorat:

 

 • Cercar de material demandat pel professorat.
 • Fer propostes d’activitats per la lectura diària.

 

Objectius de l’espai de la biblioteca:

 

 • Actualitzar i dinamitzar el bloc de la biblioteca.
 • Seleccionar llibres per comprar.
 • Fer esporgues periòdiques de materials obsolets o deteriorats.
 • Participar en el seminari de biblioteques escolars com a formació.