HORARIS I ACTIVITATS

La biblioteca està oberta en horari de classes.

El professorat amb la seva classe pot anar-hi a qualsevol hora i cal indicar-ho al calendari del darrera de la porta.

Tots els dies de la setmana a l’hora del pati es podrà fer ús de la biblioteca per treballs a més de préstecs.

SERVEI DE PRÉSTEC

El servei de préstec directe a l’alumnat serà en horari de pati de primària, tots els dies de la setmana

El préstec a l’alumnat d’ESO és en horari de pati d’ESO i durant la mitja hora de lectura.

ACTIVITATS

Des de la biblioteca es realitzen les següents activitats:

  • Préstec per les biblioteques d’aula de llibres d’imaginació.
  • Préstec de llibres de coneixements per projectes.
  • Animacions lectores a tots els nivells.
  • Lectures de contes i històries de diverses temàtiques en diversos moments del curs.
  • Presentacions de llibres nous i revistes.
  • Exposicions de llibres sobre temàtiques concretes.
  • Actualització i dinamització del bloc.
  • Aportacions de noves idees per la mitja hora de lectura.