10.- La nostra formació és diferent.-

La nostra formació és única, singular i diferent.

Es defineix com a sistèmica competencial, basada en l’aprenentatge servei amb la inversió del temps en nous aprenentatges i en la iniciativa d’experiències metodològiques innovadores en la inclusió social,  en la convivència democràtica activa i en la cooperació educativa i cultural.

Tot fomentant la comunicació i la creativitat del personal aspirant (no tenim alumnes, sinó aspirants). Els nostres serveis són de pressupost ZETA (Zero Euros Temps Aprenentatge).

El nostre professorat és voluntari i l’entitat no té ingressos (Pressupost Zero Euros) .El cost dels cursos són simbòlics: Un euro/hora. I són per finanzar dispeses de material fungible i de la infraestructura tecnològica, administrativa i dispeses coordinatives  per a impulsar la iniciativa ciutadana COOPERIS www.cooperis.cat, a més de la convocatòria EDU.Curts i els projectes satèlits de CERADAI a favor de les persones més vulnerables i d’alt risc de marginació.

La matrícula a un curs CERADAI es per tant 30 euros, justificat per les dispeses de funcionament abans esmentades.

En el cas de beneficiar a altres mentre aprennem. Si per a dur a terme el curs l’aspirant incorpora hores d’aprenentatge servei aplicant les nostres tècniques i la nostra metodologia, en els camps del repàs a persones vulnerables com el projecte NADAR, en la millora de les pràctiques docents ( Projecte EDU.Curts) o en altres actuacions de benefici social. L’emissió del certificat és sols d’un euro.

En el cas sols tenir benefici professional, per obtenir el certificat cal aportar 30 euros per a finançar el fons de dispeses puntuals com fotocòpies i material fungible.

CERADAI de Catalunya no cobra ni té cap benefici econòmic ni comercial de totes les seves activitats i el seu personal és totalment voluntari.

Obligació al final del curs.- El personal aspirant al final de curs ha de presentar obligatòriament una memòria, tipus porta folis o informe, el qual pot ser publicat i difós amb Dipòsit Legal per via digital i/o sol.licitar a les administracions públiques la seva difusió en xarxa en tota regla.

Possibilitat de publicar, ser ponent o professor (formador de formadors). El personal que innova i fa aportacions creatives podrà a més de publicar les seves experiències, ser ponent en les nostres jornades de difusió i professor/a en els nostres cursos segons el temps que s’estipuli per a compartir les seves aportacions en el nostre col.lectiu docent.

Unes Jornades i un curs obert anual. Una vegada a l’any CERADAI organitzarà unes jornades obertes on l’obtenció del certificat serà a canvi d’un euro. Com exemple l’any 2010 les  jornades i curs RIMAD i enguany, 2011, les jornades i el curs REMEIS a Aprendre a Aprendre.

Totes les persones cooperants i entitats com recursos col.laboradors en les nostres activitats són també voluntàries.

Transparència: Un dia a l’any amb convocatòria pública en la nostra agenda ÀNIMS http://blocs.xtec.cat/anims  es justifica les aportacions fetes pels aspirants dels nostres cursos i la financiació del material fungible i dispeses de funcionament bàsic realitzades durant l’any.

Capital. Generalment fins el dia d’avui, la nostra entitat té més dispeses que ingressos en la financiació dels projectes i per tant són sufragats pels nostres socis honoraris. La nostra entitat no té cap deute amb cap persona física ni jurídica de cap mena.

Hi ha l’oferta d’ un curs a distància per 30 euros de matrícula. 

El presencial està fora de termini. Més informació sobre els nostres cursos:

http://blocs.xtec.cat/cooperisremeis/19-dos-nous-cursos-ceradai/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *