09.- Treball i condicions prèvies a EDU.curts.-

Abans d’inciar un procés EDU.Curts cal:

1er Posar en marxa el treball individual d’aprendre a aprendre dels aspirants.

Controlem els nostres aprennetatges en 8 tasques competèncials dins del KaRPetal:

A.- Algoritmes matemàtics. Capacitat de generar problemes a partir d’algoritmes. Àrea de matemàtiques.

B.-  Banc del vocabulari. Recordem paraules, els seus sinònims i antònims més usuals. Àrea de les llengües.

C.- Coneixements en gestió. Dins de la funcionalitat de les competències comunicatives orals, radiofòniques, digitals i escrites, culturals i artístiques. Creatives i col.laboratives. Totes les àrees

D.- Diccionaris. Traducció i cerca de significats. Àreea de les llengües.

E.- Ensenyar. Habilitats d’ensenyar a altri les pròpies competències. totes les àrees.

F.- Fòrmules amb la seva capacitat d’aplicació en exemples i qüestions pràctiques. Àrees de les ciències de la natura.

G.- Gestió de rols DAI dins d’un grup en creixement cap a equip. En totes les àrees.

H.- Consciència del silenci i de la seva gestió. Com de la gestió del soroll. En tota situació. Iniciació al Joc per l’Autocontrol. Gimnàsia Cerebral. Relaxació i meditació. Etc.

 

2on Fer grups d’aspirants en multinivells.-

Per parelles primer i de tres després . Evitar incompatibilitats caracterials i psicològiques. Ús del sociograma. Tres llistats segons tres nivells de rendiment.

3er Constituir els grups i el seu funcionament.-

Iniciació als rols DAI (Direcció-Actes.- Instruments) en tasques curtes. Inici de l’ ABCDEF del KaRPetal del primer pas, fruit del treball individual.

4art El grup s’autodenomina i s’elaboren els jocs EDU.Curts.-

Una sessió d’una hora pot tenir 30 minuts de treball individual i 15 minuts de treball per rols i 15 minuts de jocEDU.Curts.

5è Iniciem les dinàmiques dins de l’aula dels jocs EDU.Curts.-

S’organitzen torns i finsi tot una lliga de partits amb partides i jugades.

Creació de la moneda de l’aula o del centre. (Es tracta de posar nom als punts. Es poden elaborar billets de 01, 10, 100. El maneig dels billets és una competència matemàtica)

                                        

Banc EDU.Curts de monedes d’aprenentatge i la seva valoració acadèmica.

Els jocs EDU.Curts es poden aplicar en BAT en preparar les proves PAU i altres proves. També per motivar en el pujar nota.

El personal aspirant (alumnat) està més motivat i juga en els patis i en els espais lliures, provocant debat, conversa i polèmica. Els EDU.Curts motiva la participació extraescolar en espais dins de l’entorn. Les tècniques d’aprenentatge com resumir, prendre apunts, mapes conceptuals, mentals i/o decisoris són més funcionals i formen part d’estratègies d’aprendre a aprendre i de joc cooperatiu i de diversió competitiva. Jugant s’apren més i millor. S’apren a guanyar i a perdre. Es fomenta la interacció social i afectiva. A la fi també la convivència.

Investigació acció pràctica i reflexiva. Aplicant el nombres decisoris, les quatre tasques competencials algoritmes, banc de vocabulari, diccionaris i fòrmules són valorades per importància màxima 08 i les quatre tasques competencials:  comunicació creativa cooperant, ensenyar, gestió de rols i del grup cap a l’equip i la gestió del silenci són valorades per prioritat màxima 01. Les iniciatives són la lectura de l’agent aspirant del producte de la prioritat i de la importància de les atsques competencials. D’aquest forma podem correlacionar les 8 Tasques Competencials (T.C.) amb les 8 Competències Bàsiques transversals (C.B.t.), els 8 Remeis Aprendre a Aprendre (R.A.S.), les 8 Intel.ligències Múltiples (I.M.) i els 8 jocs EDU.Curts o EDU.Kurts (E.K.).

Necessitem professorat voluntari a iniciar experiències metodològiques innovadores des d’aquest enfocament.

Més informació. Escriu info@cooperis.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *