Coreografia d’acroesport

En aquest vídeo podeu veure un exemple de coreografia d’acroesport i activitats gimnàstiques emblant al que estem fent a la classe. Podeu mirar-lo per agafar idees tant de les activitats que fan, de les figures i sobretot de la posició que tenen davant la càmera.

Acrosport: Introducció

L’acrosport és un esport acrobàtic i coreogràfic que integra tres elements fonamentals: formació de figures o piràmides corporals, acrobàcies i elements de força, i flexibilitat a més d’equilibris com a transicions entre figures. Té elements de dansa, salts i activitats gimnàstiques com a component coreogràfic, que li atorguen el grau d’artístic.

Podeu veure algun exemple de representacions d’acroesport