La celebración virtual del Día de la Tierra en National Geographic

La Mare Terra clarament ens demana que actuem. Els oceans s’omplen de plàstics i es tornen més àcids. La calor extrema, els incendis forestals i les inundacions, així com una temporada d’huracans a l’Atlàntic que ha batut rècords, han afectat milions de persones. Ara ens enfrontem a la Covid-19, una pandèmia sanitària mundial amb una forta relació amb la salut del nostre ecosistema.

El canvi climàtic, els canvis provocats per l’ésser humà a la natura, així com els crims que pertorben la biodiversitat, com la desforestació, el canvi d’ús de la terra, la producció agrícola i ramadera intensiva o el creixent comerç il·legal de vida silvestre, poden augmentar el contacte i la transmissió de malalties infeccioses d’animals a humans (malalties zoonòtiques). D’acord amb el PNUMA (Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient), una nova malaltia infecciosa emergeix en els humans cada 4 mesos. D’aquestes malalties, el 75% provenen d’animals. Això mostra les estretes relacions entre la salut humana, animal i ambiental.

Els ecosistemes sustenten totes les formes de vida de la Terra. De la salut dels nostres ecosistemes depèn directament la salut del nostre planeta i els seus habitants. Restaurar els nostres ecosistemes danyats ajudarà a acabar amb la pobresa, a combatre el canvi climàtic i prevenir una extinció massiva. El Decenni de les Nacions Unides per a la Restauració dels Ecosistemes, que s’iniciarà oficialment el Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny), ens ajudarà a prevenir, aturar i invertir la degradació dels ecosistemes en tots els continents i en tots els oceans. Però només ho aconseguirem si tothom posa de la seva part.

Recordem avui més que mai en aquest Dia Internacional de la Mare Terra que necessitem un canvi cap a una economia més sostenible que funcioni tant per a les persones com per al planeta. Promoguem l’harmonia amb la natura i la Terra. Afegeix-te al moviment mundial per restaurar la mare Terra!

 

Més informació: ONU, 7Accents, XCN