Daily Archives: 11 desembre 2013

Els àlbums il·lustrats: una descoberta, diverses veus

Cecília Lladó i Mònica Badia amb la seva obra “Els il·lustrats: una descoberta, diverses veus” comparteixen amb tots nosaltres un magnífic document sobre els àlbums il·lustrats, editat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la campanya El gust per la lectura 2013-14.

El dossier presenta un treball complet que dóna eines als docents sobre com treballar amb l’alumnat els àlbums il·lustrats a l’aula i a la biblioteca escola, amb orientacions i exemples de propostes de treball.

Observatori del paisatge

L’Observatori del Paisatge de Catalunya és una entitat d’assessorament i de conscienciació de l’administració catalana en matèria de paisatge en el marc d’un desenvolupament sostenible.

A l’Observatori  hi trobem treballant junts la Generalitat de Catalunya, l’Administració local, les universitats, els col·lectius professionals i el conjunt de la societat en tot allò referit a la gestió i conservació del paisatge.

En destaquem les publicacions periòdiques i els recursos externs amb la darrera publicació “Paisatges industrials”

És d’especial interès l’apartat de Jardins en el qual, a més d’informació àmplia i general, es poden consultar les activitats que es realitzen als parcs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i disposar del material didàctic per treballar a l’aula: Itinerari botànic del parc de Torreblanca Dossier educatiu. Vegetació singular del parc de Torreblanca