01.- T’ofereixo tres eines dins de la campanya Cooperis.Cat.-

1.- Tres projectes i la meva presentació:

I.- Tenim tres projectes en marxa:

El primer desenvolupar al màxim l’esport mental d’aprendre a aprendre en cooperació pel diàleg interactiu i lluitar per a què s’aconsegueixi ser l’esport nacional de la cooperació mundial:

http://blocs.xtec.cat/cooppel

El segon com introduir al cooppel a l’aula de l’ESO per mitjà d’ “Aprens a Aprendre”.

http://blocs.xtec.cat/aprens/

El tercer com desenvolupar el suport formatiu a les famílies de l’alumnat d’educació infantil, primària i ESO el més efectiu possible: el projecte OASIS

http://blocs.xtec.cat/oasis/

II.- Presentació.-

Ho vols més fàcil vine als nostres actes públics i pregunta’ns el que vulguis

1.1.- Tinc experiència en consultoria en orientació i assessoraments educatius: Milers de consultes:

– Des de 1988 amb el personal docent i el professorat d’educació infantil, primària, ESO i postobligatòria no universitària de la demarcació de Tarragona ( i Terres d’Ebre).-

– Des de 1999 amb parelles, parelles de fet i matrimonis. Pares i mares d’alumnes menors d’edat  d’educació infantil, primària i ESO de la demarcació de Tarragona

– Des de 2000 per internet amb adolescents i joves obert a territoris de parla catalana i hispana arreu del món.

– Des de 2010 amb persones de dol dins de la demarcació de Tarragona

1.2.- Tinc un fons de milers de fotografies, veus orals gravades i vídeos curts sobre detalls del dia a dia, cartells del carrer i de persones anònimes i/o inèdites que no es coneixen i que són testimonis i proves que valen la pena difondre. Porto a terme dos programes de ràdio, un a Falset i l’altra a Tarragona.

Ara et faig una invitació

Jo cooperi, tu cooperis…. NOSALTRES COOPEREM, JA !

SUMA’T  a Cooperis.Cat

1.3.- M’ofereixo a donar una conferència col.loqui en tot l’àmbit de Catalunya sobre la triple revolució pacífica de l’educació:

Com combatre amb eficàcia el  fracàs escolar?

El Cooppel afavoreix l’èxit escolar i millora la nostra vida cultural.

El Cooppel és l’esport mental de cooperació pel diàleg interactiu en l’ aprendre a aprendre junts!

En aquesta xerrada exposo els tres sabers: saber econòmic, saber fer amb dignitat i saber pensar en el futur respecte a l’Autodeterminació personal i col.lectiva de totes les persones i els seus projectes que viuen a Catalunya. En un marc del futur de la  mundialització i del soberanisme mundial.

En qualitat de :

a.- President executiu de la campanya Cooperis   www.cooperis.cat fins el 2017

b.- Com a inventor del +3B i promotor dels 3B.Clubs d’Aprendre a Aprendre sols/es, amb ajuda i en cooperació, obert a tot el món. Enguany 2013, hem arribat a idear el Cooppel.

c.- Com alumne que he estat de professorat distingit com el Dr. Josep Gil (teòleg català) del Dr. Arcadi Oliveres (economia), de la Dra. Teresa Forcades (salut) i del Dr. Franscesc Torralba pensador i filòfof català

d.- Com a periodisme investigador psicosocial voluntari en cultures excloses, realitats amagades i decisions autodeterminades ignorades (Associaicó Ceradai) al voltant de la dinàmica mental creativa de jocs cooperatius. Soc radiofonoactivista.

Per a concertar les conferències escriu a: info@cooperis.cat .

La iniciativa organitzadora compensa les dispeses de desplaçament dins del territori.

2.- Les tres eines que t’ofereixo són:

A.- La meva amistat en Facebook  i la subscripció informativa a la nostra agenda i al foli de publicació aperiòdica “El CoMental” (Els Comentaris sobre la Cooperació Mental que impulsa el Cooppel) 

B.- Participar en el primer congrés Cooperis: congrés intercomarcal de cooperació educativa ciutadana

C.- El Cooppel, l’esport mental basat en el +3B, és la dinàmica mental creativa de jocs cooperatius 003B+ADN.

De forma fàcil i ràpida incrementa el potencial de les competències bàsiques transversals i afavoreix l’èxit cívic, cultural i escolar.

Clica per entrar en la 3B.Federació de 3B.Clubs d’Aprendre a Aprendre a tenir èxit http://blocs.xtec.cat/3bclub/
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ARA TENS L’OPORTUNITAT DE MILLORAR

LES TEVES POTENCIALITATS EN FAMÍLIA, EN SOCIETAT

I EN CULTURA

VOLS SER I TENIR MÉS CAPACITAT A APRENDRE A APRENDRE

EN LA TEVA VIDA.

TU I ELS TEUS?


TENS MÉS PREGUNTES, TENIM MÉS RESPOSTES.

TENS MÉS PROBLEMES, TENIM MÉS SOLUCIONS.-

Tens preguntes com:

1.- T’agradaria tenir una eina per a treure més profit de les tasques escolars a casa, de la preparació d’exàmens, de les visites a museus, a exposicions i de les excursions en família?

2.- Creus que fa falta potenciar més la cooperació en família i en la ciutadania en general?

3.- Penses que els sabers s’haurien d’aprendre més amb tot el nostre cervell i que la família és un lloc molt important per a conviure i aprendre?

Tenim respostes.

La cultura de la Dinàmica Mental Creativa de la pràctica del +3B dels jocs cooperatius, una dinàmica que ja tenim constituïts 3B.Clubs i ja tenim una 3B.Federació, presentada en un acte presidit per Arcadi Oliveres.

Què cal fer? Conèixer el +3B, aplicar-lo i ara pots constituir un 3B.Club en família amb una sèrie d’avantatges. Sols cal com a mínim sigueu tres i que un membre del club com a mínim sigui major d’edat.

Per això hem iniciat la present campanya ciutadana pública   Cooperis.Cat.

T’invitem a coneixer-la!
Campanya catalana local de difusió oberta al món a la crida de la UNESCO, sense fronteres: “Construïm la Pau en la nostra Ment, com a Persones ciutadanes del món i Creixem en la justícia en el cor dels nostres Projectes en la Cooperació educativa ciutadana local (Cooperis).-

Exemple del que fem, en aquesta ocasió és l’article del dia 01 de maig de 2013:

Per a què ho fem?

Oferim a les famílies i als/a les joves, l’esport mental el Cooppel basat en la Dinàmica Mental Creativa de jocs cooperatius (DiMCrac), una eina per aprendre a aprendre sol/a, amb ajuda, o bé ensenyant i millor en cooperació, on jugant s’aprenen tècniques d’estudi, les competències bàsiques transversals i que a la vegada es poden constituir arreu els 3B.Clubs per a fomentar la cultura com a oci creatiu i com a diversió cooperativa.

Obert en primer moment a totes les famílies, a totes les associacions com AMPAS i a les colles de joves. Als pares i a les mares els facilita la cooperació en les tasques escolars a casa i en la preparació amb autonomia dels seus fills/es dels exàmens. Obert a  tota la ciutadania.

01.- Trobar-se i contactar amb persones entre persones.

02.- Donar-se a conèixer i compartir els nostres projectes i les nostres produccions cooperatives creatives.

03.- Aplicar la cultura de la Dinàmica Mental Cooperativa en la pràctica del 003B+ADN creant 3B.Clubs a partir de tres persones en la resolució dels nostres problemes, en la conservació i millora del nostre patrimoni  i en la millora de la convivència democràtica activa.

Aquests tres són els objectius clau de Cooperis.

LES NOSTRES NOTÍCIES

Clica a sota:

Sempre tenim la il·lusió encesa. El dia 11 de setembre teniem en marxa 100 blocs. Aquest podem dir és el llibre viu, que anunciarem el passat mes de febrer de 2013.

http://blocs.xtec.cat/cooperis/2013/02/16/publicar-un-llibre-el-dia-11-de-setembre-de-2013/


Davant els vents tempestuosos podem amagar-nos o construir un molí.


Nosaltres hem optat pel nostre molí: Cooperis

Em dic Josep Maria Ferran i Torrent i soc activista cultural promotor de Cooperis.Cat i impulsor de l’esport mental Cooppel.

Dedico el meu temps a la família i a la feina. La resta en posar en marxa la tesi servei de la cultura de l’esport mental Cooppel que es basa en  la Dinàmica interactiva Mental analògica Creativa de jocs cooperatius 003B+ADN o millor dit jocs Cooperis. De forma abreujada es diu Dinàmica Mental Cooperativa, abreujadament DiMCraC o DiMaC (quan s’aplica a un mateix)

Aquesta tesi servei promou la pràctica del +3B (MésTresBé).

Aquesta pràctica del +3B d’aprendre a aprendre fa un nus afectiu i social de l’agilitat de la dinàmica de rols coperatius per a lluitar en contra de la indefensió apresa, de l’autoexclusió i de la manca de la cooperació conscient.

El +3B promou l’aprenentatge autònom de coneixements, dels sabers ser, estar, recordar, fer i de conviure.

La campanya Cooperis.Cat promou la creació, la participació i la trobada castellera de 3B.Clubs que practiquen i apliquen a les seves vides en l’oci creatiu i en la diversió coperativa el +3B.

Gràcies per entrar a aquest bloc.

Aquí et presentaré la campanya com a responsable impulsor i promotor:

1.1.- Definició:

Campanya de difusió de la Dinàmica Mental Creativa de jocs cooperatius  003B+ADN o jocs Cooperis, a la fi de fomentar els 3B.Clubs a les famílies, a les AMPES, associacions, colles de joves i empreses. A partir de tres persones, amb la condició que una d’elles com a mínim ha de ser major d’edat. A partir de generar clubs +3B és poden constituir federacions i confederacions de +3B.
Aquesta campanya genera actes de presentació a diversos indrets de Catalunya, amb el suport de dos programes de ràdio local i al final del mes de març tindrem de moment,  tres clubs +3B constituïts:
El 3B.Club +Ateneu de Tarragona,
el 3B.Club + Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona
i el 3B. Espai Baronia i Natura de Cabacés (El Priorat) per a caps de setmana
En marxa un pla de formació Docent en +3B
A més en arbitratge, monitoratge, COAS i Màster en +3B de la Dinàmica Mental Cooperativa
Màster de la implantació general de la Dinàmica Mental Cooperativa per mitjà del 003B+ADN

*************************************

Gràcies a la pràctica de la Dinàmica Mental Creativa de jocs cooperatius  003B+ADN (abreujadament +3B) promovem els següents 8 objectius en la ciutadania com a contextual (espai proper)  i com universal (planeta Terra):
“Millorant el nostre entorn també millorem el nostre planeta”

1.- Valors i principis científics a la pràctica de cada dia:
Potenciem les iniciatives i la seva responsabilitat en tots els aspectes, el dret a l’error, a prevenir i a donar el testimoniatge de persones i dels seus projectes (la piscina dels valors). Amb exemples de solidaritat, de casos d’aprenentatge servei i de voluntariat…que denominem la immersió en la piscina dels valors. També apliquem els principis científics i ètics del creixement personal, social en tots els aspectes dels marcs teòrics i de persones qualificades i competents (KOLHBERG, PAULO FREIRE, PIAGET, ANTONIO ZABALA, KIERAN EGAN, PERE PUJOLÀS, CARME TIMONEDA, F. TONUCCI etc.) en la vida educativa quotidiana al voltant del +3B. Primer és important tenir la pròpia vivència envers recursos que ens poden ajudar, ja que si ens poden ajudar a nosaltres estarem més preparats a ajudar als demés.
2.- Formació continua envers l’autonomia, l’emancipació i l’autodeterminació.-
La formació de ciutadans i ciutadanes de tota la vida i de totes les edats, com actors/es de l’escenari de la vida i agents de promoció cultural de pobles, barris i ciutats. En la constitució de 3B.Clubs el personal jugador és el fabricant dels recurtsos de joc i el seu funcionamnet és com una comunitat de propietaris, resaltant el valor de les propietats comuns i dels èxits compartits. Compromesos en els problemes i en les alternatives, en els canvis mentals, crítics de l’autoexclusió mental, responsables en el medi físic i social i constructius amb el grup, en el foment del treball en equip i en la societat. Ciutadania observadora, que vetlla i que ofereix alternatives constants amb la vessant del +3B de les iniciatives i de les apostes d’ajuda a aprendre als demés. Jugar a inventar enginys i compartir-los per a millorar els coneixements i els seu record i aplicació dels sabers dels altres com a persones ensenyants i cooperants de l’altra que li costa més. Principalment  en el +3B es tracta de descobrir aformacion i de saber inventar preguntes creatives. Si sabem fer preguntes podem plantejar respostes en un sol/a, en ajuda d’altres i en cooperació.

3.- Promovem la constitució de 3B.Clubs o el paper dels menors d’edat junt amb persones majors d’edat tenen el seu protagonisme en al presa de decisions, en el plantejament de dilemes i en la construcció d’iniciatives (Consell d’Infants Cooperants).-
Afavorim l’educació integra i inclusiva mental i social amb experiències educatives singulars com són la creació de grups i la constitució de 3B.Clubs, en al visió de formar part en 3B.Federacions i 3B.Confederacions. Tot millorant la cooperació a casa en la família i en la resta de la societat com és en les associacions, en els recursos i en les empreses millorant la conciliació treball-família. Es poden crear 3B.Clubs, arreu de la societat i del món.

4.- Es tracte de centrar les nostres forces en fer difusió, promoure, potenciar, fer pràctica, permetre les condicions i protegir la Dinàmica mental Coperativa, per això l’associació Ceradai 003B es dedicarà de forma exclusiva a aquesta missió:
Promovem amb la Dinàmica Mental Cooperativa l’assaig i l’entrenament mental dels processos cognitius i decisoris així implica també els ètics, els econòmics, els ecològics, els cooperatius,els  creatius i els artístics. És així com una gimnàsia mental cooperativa creativa en la millora de l’agilitat de pensament i de la resposta, de la dinàmica de rols. Tot millorant en actituds en els valors humans, en la motivació i en la capacitat personal i col.lectiva de cooperació.

5.- Els valors nous i per excel.lència que practiquem són  la màxima polaritat de criteris heterogenis i el coexitisme en els agrupaments de joc com dels resultats.-
Potenciem per mitjà de criteris d’heterogeneitat polar màxima, això vol dir que si hem de jugar ho farem amb criteris heterogenis i al màxim per agosserar resultats comuns, per exemple agrupar per edat, per capacitats, per necessitats educatives el màxim divers, evitant l’agrupació homogenia.
A més del coexistisme , entès com que guanyem si tots ho fem, tenim èxit de les partides com un castell humà si tots aconseguim que tots tinguem el màxim èxit. Això implica entendre i emprendre nous models de relacions, de convivència plural i de cohesió social com les colles culturals i les xarxes amb la ciutat educadora, els Consells d’Infants Cooperants on els infants (menors d’edat) participen jugant amb majors d’edat i participen en plena igualtat en certes decisions que es poden assumir en coexistisme, en la seva implicació i en el seu nivell de responsabilitat comú.
6.- La Dinàmica Mental Cooperativa en el 003B+ADN fomenta i facilita l’accès al nostre patrimoni local i mundial en família, en colla de joves o en altres formes col.lectives.-
Fomentem la participació comunitària, en família, pares, mares, avis, àvies i llurs fills, filles, nets i netes. Amb el +3B es més fàcil entendre i aprendre els continguts del Patrimoni cultural, social..proper com llunyà , tant material com immaterial. També en el treball en xarxa i en el foment de la solidaritat, fomentem també l’ús correcte de les TIC,  en l’aprenentatge constant de la comunicació digital afectiva i efectiva. Aplicar les noves tecnologies en la fabricació de materials de suport al +3B com són les auques de fotos i els taulers, cromos de les 3B.Cartes, etc.

7.- Fomentem les jornades Cooperis de donar a conèixer persones, professionals, entitats i recursos del nostre entorn local amb la implicació de l’entorn social i cultural de les famílies.
Ho fem en el primer trimestre de cada curs escolar. El dia cim de les jornades és el dia 12 de desembre de cada any. Cerquem per mitjà de les jornades com de totes les nostres actuacions la millora de les relacions humanes a casa, a l’empresa i a l’escola i institut, la promoció de l’equitat i la dignitat de totes les persones per igual, els drets humans en les iniciatives creatives, la interculturalitat, el diàleg i la pau. Fomentem la donació i el regal de +B del +3B i l’intercanvi de +B singulars, originals i enginyosos que facilitin l’aprenentatge competencial de tothom. Cada cert període de temps promovem “regals de nou +B” que tinguin valor social d’agraiment i de participació, convertint com a màgia el coneixement i el record de les matèries: Màgi+mat, Màgi+soc, etc.
8.-Hem iniciat fer la difusió del Dia Local Cooperis arreu del país que podria  ser reconegut com a Dia Mundial de la Cooperació Educativa Ciutadana Local i Territorial. Així ho vàrem expressar el passat dia 12-12-12 en una carta adreçada a la Directora General de la UNESCO en la intenció de donar-nos a conèixer a la UNESCO com a iniciativa ciutadana adherida des de l’any 2000, quan es va reconèixer a l’associació Ceradai com a entitat adherida i associada a la difusió dels valors humans de la UNESCO.
******************************************************************************************

1.2.- L’agenda mensual d’activitats:

L’agenda  mensual d’activitats està a l’article següent d’aquest bloc, l’article núm. 2 .
Cooperis: Amb la col.laboració permanent de tres associacions (Ateneu de Tarragona, Vida Creixent i Ceradai 003B) , de dues ràdios locals (ràdio sant Pere i sant Pau, emissora municipal de Tarragona i ràdio Falset) i un institut INS i amb la col.laboració puntuals entre 15 associacions, més de 20 professionals de la salut, de la justícia, de l’ensenyament i de l’educació.
Tenim espais cedits de forma puntual a l’Ateneu de Tarragona, a l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona i a altres entitats i associacions locals.

1.3.- Valors que compartim i defensem en la present campanya:

Adherits a les Nacions Unides, campanya per la UNESCO, participants en el mòdul Jean Monnet de la URV sobre integració europea i gènere
Ajuda’ns a Promoure la Campanya Catalana UNESCO Juliol París 2013 www.cooperis.cat
Promoción de la Campaña hispano mundial UNESCO  Julio París 2013 http://blocs.xtec.cat/3bworld/

Combatim la pobresa mental causant de l’autoexclusió i de la manca de cooperació en suport al Pla de Desenvolupament del Tercer Mil·lenni de les Nacions Unides 2015
Adherits a la campanya de la UNESCO: construir la pau en la ment dels homes i de les dones.
Ho fem amb la difusió, promoció, pràctica, protecció, permisos, pèrdues i participació de la Dinàmica Mental Creativa de jocs Cooperis per la Justícia i per la Pau, descoberta pel professor i activista cultural pacifista Josep Maria Ferran i Torrent i inventor del 003B+ADN amb el suport de l’associació Ceradai 003B i Cooperis amb la col·laboració de persones, professionals, entitats i recursos.   Estretes associacions coperants de Cooperis són l’Ateneu de Tarragona, Vida Creixent i les Associacions de les ràdios locals  de Falset i de sant Pere i sant Pau de Tarragona.
També som eurociutadans en el repte del gènere i de la Dinàmica Mental Cooperativa per mitjà del 003B+ADN
Enguany es compleix el 30 aniversari de la mort d’En  Josep Vidal i Llecha
reusenc i pacifista  que va instituir
el Premi Internacional Memorial per la Pau Josep Vidal i Llecha
Tal com interpreto que ens diu el pacifista català En Josep Vidal i Llecha:
“El principal valor d’aquest món són les persones i els seus projectes”.

 

 

“La tasca més urgent és la de rebel·lar-se verbalment contra la reducció de la persona a un concepte, a una nacionalitat, a una classe o a una ideologia”.

 

 

En 2014 també es complirà el centenari del naixement de l’escultor reusenc internacional Modest Gené.
ANIREM PELS POBLES, BARRIS I CIUTATS A DONAR A CONÈIXER  LA CAMPANYA PER LA PAU I PER LA JUSTÍCIA MENTAL
Promovem:
La  informació en tots els aspectes d’interès per a la ciutadania
La sensibilitat ciutadana del món en contra la corrupció i contra l’autoexclusió
La consciència ciutadana a favor de l’autodeterminació de les persones i dels seus projectes en lluita constant en el dia dia a dia com el Dia de Mandela per la Justícia i per la Pau
La participació en actuacions cooperatives creatives de suport a la ciutadania en els reptes científics, culturals i educatius del dia a dia
Demanem a les Nacions Unides la declaració del Dia Mundial de la Cooperació Educativa Ciutadana en el Desenvolupament Local fins l’Internacional com a iniciativa dins del Pla del Desenvolupament pel Tercer Mil.lenni 2015
Sol.licitem que el dia 18 de juliol dia que Nelson Mandela  S.D.V. complirà 95 anys que ens rebi la Directora General de la UNESCO en la seu de París a la fi de:
Escoltar-la , compartir els valors, exposar la nostra iniciativa, manifestar les nostres intencions a favor dels Drets Humans i disposar en la planificació d’actuacions conjuntes a nivell mundial de cara a 2015.
Nosaltres li lliurarem la dinàmica mental cooperativa la  003B+ADN dels valors i dels jocs cooperatius creatius junt amb els continguts culturals col·laterals, junt amb la suma de persones i dels seus projectes que els vulguin adherir.
Signatures de suport moral , fotos digitals o links de continguts a internet d’esperit participatiu, col.laboratiu i/o cooperatiu.

MÓN SUMA DE PERSONES I DE PROJECTES

Europa suma de persones i de projectes

CATALUNYA SUMA DE PERSONES I DE PROJECTES

CADA POBLE, BARRI I CADA CIUTAT DE TOT EL MÓN

SUMA DE PERSONES I PROJECTES

Amb el suport moral de la Fundació Centre de la Memòria Nelson Mandela

Cooperis: De cooperar. Present de subjuntiu. Jo cooperi, tu cooperis. La nostra funció és fer propostes i invitacions per a cooperar.

Som una Institució moral i un projecte, no jurídica, d’Iniciatives  Socials de la Cooperació Educativa Ciutadana Local

Cooperis es defineix com a coordinadora de persones, professionals, entitats i recursos en la defensa, protecció, anàlisi i interpretació de les decisions (Decisiologia) per a permetre amb garanties la cooperació educativa ciutadana en el desenvolupament local.

Què és  EDU+Cert: Certificacions d’Entrada de valor educatiu Documental Únic ( intern) de l’associació Ceradai 003B. Les  nostres entrades en el registre també en ocasions pel seu valor cultural les adrecem a l’ Entrada Documental a la UNESCO. Per tant EDU+Cert vol dir acreditar el valor d’una iniciativa, d’un acte o d’una producció com a cooperativa creativa i a més també són el conjunt d’acreditacions representatives  i de titulacions facultatives per a impulsar la campanya Cooperis i més concretament actuacions concretes al voltant de la Dinàmica Mental Cooperativa.

De moment estem en el 3B+Desenvolupament local de nou municipis: Cabacés, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, El Lloar, Falset, Riudecanyes, Cambrils, l’Aleixar i Tarragona .  (3B+Mòn local)

Fomentem 3B.Clubs arreu en xarxa amb federacions i confederacions amb consells de representació al voltant del denominat Consell d’Infants Cooperants i Col·laboradors Actius per a la Ciutat Educadora (CIC+CAC.EDU) on els infants i menors d’edat juguen a la Dinàmica Mental Cooperativa amb majors d’edat, en opcions i alternatives amb dret a vot. Per a la implicació estreta en projectes solidaris i de millora col.lectiva.

Recorda www.cooperis.cat

Recordem enguany a Paulo Freire, als 15 de la seva mort . El seu missatge encara és viu en el món d’avui. El pedagog contra l’opressió ciutadana, contra tota corrupció i a favor de l’esperança.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *