Category Archives: aula de ciències

AULA DE CIÈNCIES

ciencies.jpg

La incorporació d’aquestes aules a la tasca docent en els nostres centres educatius, facilita l’aprenentatge de les ciències perquè desperta la motivació de l’alumnat i connecta amb els seus interessos; afavoreix l’adquisició d’habilitats intel·lectuals, com la resolució de problemes, l’anàlisi, la generalització, l’aplicació i la presa de decisions.`

Webs d’interès:http://www.xtec.net/cdec/portada.htm 

                      http://www.xtec.net/~mpedreir/

                      http://www.curiosikid.com/view/index.asp