Monthly Archives: maig 2009

DESCOBRIR LA PDI

d206.png

Desprès  de  set mesos assessorant com a formadora a un grup de vint-i-cinc companys/es us puc recomanar un recull de pàgines on podeu trobar aplicacions i recursos per treballar amb la PDI. Tots els projectes presentats estan penjats a : http://blocs.xtec.cat/pdid206 poc a poc anirem penjant tots els projectes.

Altres pàgines:

http://reporteducacio.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=427

http://www.xtec.cat/ceipjuncadella/digital.htm

http://www.campuspdi.org/

http://www.pangea.org/dim/recursosmultimedia/

http://www.pangea.org/peremarques/pizarra.htm

http://www.xtec.cat/centres/a8027365/concurs/concursple/index.htm

http://www.pizarras.enlaces.udec.cl/index.php?option=com_weblinks&catid=21&Itemid=23&Itemid=23

http://www.aprenderconsmart.org/

http://www.ngfl-cymru.org.uk/index-new.htm

http://www.ejerciciosortografia.com/

http://www.bbc.co.uk/wales/bobinogs/games/gamespage.shtml

http://www.ediga.net/blog/index.php

http://blocs.xtec.cat/presentaciopdi

http://pizarramaxica.craescuela.net/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=3&Itemid=3

http://www.sesamo.com/colouring/index.html

http://catedu.educa.aragon.es/pizarra/index.html

http://www.craanadeaustria.org/paginaweb/pizarra/ingles.html

http://recursosticmestre.com/2008/11/30/recursos-per-la-pissarra-digital-pdi/