Països Catalans

1492 – Corona d’Aragó i el Regne de Castella: els Reis Catòlics promulguen un decret pel qual s’ordena l’expulsió dels jueus del territori de les seves corones.
1670 – Ceret (el Vallespir): els Angelets de la Terra assetgen la vila (Revolta del Vallespir).
1861 – Fundació de l’Orfeó Lleidatà.
1932 – Palma: Hi arriba en visita oficial el president de la II República Espanyola, Niceto Alcalá Zamora.

Món

1907 – París: Picasso presenta el quadro Les senyoretes d’Avinyó.
1909 – Comença la construcció del Titànic.
1911 – És botat el Titànic.

1980 – Argenteau-Trembleur, tancament de la darrera mina de carbó de Valònia.
1998 – S’inicia oficialment el projecte Mozilla, a partir de la idea que una comunitat de codi obert pot crear alternatives innovadores en projectes clau d’Internet.