Clica sobre la imatge i treballa les àrees dels paral·lelog rams i després el petit taller d’aquesta activitat. Només troba les àrees dels rectangles i quadrats.


I un altra activitat. Heu de marcar rectángulo i els dos quadradets que hi ha a la vora. Podu escollir quants exercicis voleu fer i d’altres opcions.