Donat que hem entrat a la quaresma i que la Dolors E., a la seva classe de religió, ens ha fet pintar “la vella quaresma” hem buscat un seguit de dites catalanes relacionades amb aquest temps.

Acabada la quaresma, acabat el bacallà.

Acabada la quaresma, i cantat l’Al·leluia, carn es pot menjar.

Amb el menjar de l’hort, la Quaresma no hi pot.

Anar més escorregut que un esmolet per Quaresma.

Els ocells per la Quaresma festegen i per Pasqua es casen.

L’evangelista Sant Mateu cau pel setembre; Sant Esteve, en desembre; març per Quaresma; entre Pasqua i Quinquagèsima, temps de carnal, i pel dia de Nadal, tots gall mengen; i així sia, i bon amén.

La Quaresma entra seca i amb seca se’n va.

La Quaresma i la justícia són fetes per als pobres.

La Quaresma ventosa i la pasqua plujosa fan l’era granellosa.

La Quaresma, si comença mullada, mullada acaba.

Lluna nova de febrer, primer diumenge de quaresma.

Més content que un gos en divendres de Quaresma.

Més ençà o més enllà, la Quaresma en març caurà.

Ni la Quaresma és curta per qui està endeutat.

Ni Nadal sense nevada, ni Quaresma sense pluja, ni Carnestoltes sense lluna.

No hi ha bona Quaresma sense cent arengades.

No hi ha març sense Quaresma.

No hi ha pitjor Quaresma que de Pasqua a Quinquagèsima.

No pot sortir març de la Quaresma.

Per Quaresma els comediants, poc treballar i molt dejunar.

Per Quaresma estima els teus i per Pasqua estima Déu.

Per Quaresma i per Advent, temps de ponent.

Quan la Quaresma és passada, Pasqua n’és ja.

Quan la Quaresma plora, l’hivern ja és fora.

Quaresma plujosa collita granosa; si massa fort ho fa, ni palla ni gra.

Quaresma ventolera, pocs cavallons a l’era; si massa en fa, ni palla ni gra.

Quaresma ventosa, collita grossa; però si massa en fa, ni palla ni gra.

Qui fa el primer i el darrer dejuni no mor dins la Quaresma.

Set setmanes de Quaresma, només hem pogut menjar arengades rovellades, mongetes i bacallà.

Si ets cast per Cap d’Any per quaresma no tindràs afany.

Si vols trobar la Quaresma curta, manlleva diners per tornar per Pasqua.

Temps quaresmal, vent infernal.