Dades any 1999

Superfície agrària per hectàrees:

Terres llaurades 756
Pastures permanents 0

Explotacions agràries

Sense ramaderia 51
Amb ramaderia 7
Total 58

Caps de bestiar per espècies

Bovins 600
Ovins 950
Cabrum 14
Porcins 200
Aviram 75.000
Conilles mares 0

Dades any 2009
Habitatges iniciats de nova planta 0
Projectes visats 1

Parc de vehicles
Turismes 255
Motocicletes 29
Vehicles industrials 86
Altres 20
Total 390