Dades any 2010 (font Idescat)

La densitat de població,(Hab/km2) a El Soleràs és de: 30’7 h/Km2

La seva població per sexe: Homes 201
Dones 175
Total 376

Per grups d’edat: De 0 a 14 anys 47
De 15 a 64 anys 210
De 65 a 84 anys 101
De 85 anys i més 18
Total 376

Per nacionalitat: Espanyola 342
Estrangera 34
Total 376

Dades 2009

Naixements : Nens 2
Nenes 1
Total 3

Defuncions: Homes 6
Dones 2
Total 8

Matrimonis de diferent sexe: 0