DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Dormir bé es primordial per dur un ritme de vida saludable; amb aquesta activitat volem animar els alumnes a tenir un bon descans.
Cada alumne tindrà un carnet vermell on, per cada dia que dormi correctament, els pares i mares hi posaran una marca. Un cop hagi aconseguit les deu marques, l’alumne ja podrà donar el carnet a l’escola.
El grup classe en què tots els alumnes hagin aconseguit emplenar els seus carnets obtindran un cartell gran a l’entrada de la seva aula on indicara: AQUÍ DORMIM TOTA LA NIT!