Archive for 17 novembre 2014

ACTIVITAT THAO: Ajudo a casa meva.

3

https://ampaipse.files.wordpress.com/2010/05/taula-del-joc-els-nens-i-les-nenes-tambe-fem-feina-a-casa.jpg?w=468&h=323

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: L’objectiu es fomentar l’activitat en l’entorn de la llar i la seva participació en les tasques domèstiques.

Cada alumne tindrà un carnet verd en què les famílies faran una marca cada dia que l’infant participi en una tasca de casa seva. Quan n’aconsegueixi deu el podrà dur a l’escola.

El grup classe en què tots els alumnes aconsegueixin emplenar els seu carnets podran posar a l’entrada de la seva aula el cartell gran: AQUÍ AJUDEM A CASA!

ACTIVITAT THAO: dormo tota la nit.

1

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Dormir bé es primordial per dur un ritme de vida saludable; amb aquesta activitat volem animar els alumnes a tenir un bon descans.
Cada alumne tindrà un carnet vermell on, per cada dia que dormi correctament, els pares i mares hi posaran una marca. Un cop hagi aconseguit les deu marques, l’alumne ja podrà donar el carnet a l’escola.
El grup classe en què tots els alumnes hagin aconseguit emplenar els seus carnets obtindran un cartell gran a l’entrada de la seva aula on indicara: AQUÍ DORMIM TOTA LA NIT!

Go to Top