https://ampaipse.files.wordpress.com/2010/05/taula-del-joc-els-nens-i-les-nenes-tambe-fem-feina-a-casa.jpg?w=468&h=323

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: L’objectiu es fomentar l’activitat en l’entorn de la llar i la seva participació en les tasques domèstiques.

Cada alumne tindrà un carnet verd en què les famílies faran una marca cada dia que l’infant participi en una tasca de casa seva. Quan n’aconsegueixi deu el podrà dur a l’escola.

El grup classe en què tots els alumnes aconsegueixin emplenar els seu carnets podran posar a l’entrada de la seva aula el cartell gran: AQUÍ AJUDEM A CASA!