“Des de la més tendra infància i fins la mort, en el fons del cor de tot ésser humà hi ha quelcom que, espera sense defallença que se li façi be i no el mal. Això, en primer lloc, és el que és sagrat en qualsevol persona”. (Simone Weil)