Hem començat a treballar el llibre de lectura que l’escola, juntament amb la resta d’escoles de la Zer, vam escollir per a educació Infantil.

¡Tus propias imágenes en una Slideshow para MySpace, Facebook, orkut o tu página web!mostrar todos los imagenes de esta slideshow