Són notícia el Joan i el Martí al diari!
Han fet la presentació de l’escola Comarcal de Futbol a les Garrigues.