Monthly Archives: desembre 2011

Orellanes a cicle mitjà per la Festa Nova.

La majoria dels municipis de Catalunya celebren dues festes, una a l’estiu i l’altra a l’hivern. A Torrefarrera aquestes són: la Festa Major (14 de setembre) i la festivitat de Sant Sebastià, el 20 de gener.

A més, el tercer cap de setmana de novembre es celebra la Festa Nova.

De totes les tres, la festa que té un origen més antic és la de Sant Sebastià. Té el seu origen en alguna de les epidèmies de pesta negra del segle XIV. Llavors, es va construir una ermita en hometatge al màrtir, capella la qual era visitada sempre que Torrefarrera o els pobles de l’entorn es veien afectats per la pesta o qualsevol altra malaltia contagiosa i cada any, el 20 de gener, en ocasió de la diada de la festa de Sant Sebastià. Amb els anys, aquesta edificació s’ha destruït.

Aquest culte a Sant Sebastià va resurgir amb les passes de còlera dels anys 1854 i 1855 i de verola de l’any 1875. Llavors, la gent del poble, va votar fer una festa a Sant Sebastià el tercer diumenge de novembre, donant-li el nom de “Festa Nova”.

A l’any 1885 hi va haver una molt greu epidèmia de còlera. La gent resava tant com podia i van fer-se moltes processons per implorar la fi de les malalties. Es diu que, tots els malalts que van poder sortir per la finestra a veure passar la imatge del Sant, van curar-se.