El Partenó en relació al conjunt de l’Acròpolis (Erectèon, temple d’Atenea Niké i propileus).

Imatge de previsualització de YouTube
Clip from the IMAX documentary “Greece: Secrets of the past” (from MacGillivray Freeman).

El seu nom procedeix de el grec “parthenos” el significat és verge, que és un dels adjectius que servien per nomenar a la deessa Atenea. Aquest temple grec situat a l’Acròpolis a Atenes, estava dedicat a l’aquesta deessa protectora de la ciutat.

Imatge de previsualització de YouTube
Fragment pertany a Past View Athens. www.pastview.es

Deixant de banda una certa visió romàntica de les ruïnes del Partenó, intentem imaginar tal com i podria ser en el segle V.

 • policromat recobrint les escultures de les mètopes i recarregat decorativament
 • els frontons plens d’estàtues
 • el fris jònic era gairebé invisible, a l’ombra, després de la columnata; era, doncs, un luxe escultòric
 • l’estàtua d’Atenea Parthenos, recoberta de decoracions esculpides, des dels peus fins al casc, era, per la seva pròpia grandària, una escultura rígida i immòbil
Imatge de previsualització de YouTube

Els seus arquitectes van ser  Cal·lícrates i Ictino (nascuts al voltant de el segle V aC), que estaven sota les ordres del reconegut escultor atenenc Fídies, autor de la decoració escultòrica i de la gran estàtua crisoelefantina d’Atenea Partenos que estava situada al centre de el temple (mesurava dotze metres d’altura i per a la seva elaboració es van necessitar 1.200 quilograms d’or).

Context

Les Guerres Mèdiques (500-479 aJC) feia uns trenta anys que havien acabat amb la derrota persa i la consegüent creació de la Confederació de Delos que es va transformar en imperi atenès a favor de la guerra contra els perses i després contra Esparta. Atenes es va convertir en la potència hegemònica de Grècia. Al 462 aC van tenir lloc les reformes democràtiques de Efialto a Atenes, l’assassinat del qual va deixar a Pèricles la direcció de el moviment democràtic. Al 451 aC Pèricles va promulgar una llei que limitava la ciutadania atenesa, i en el 449 aC Atenes va signar la pau amb Pèrsia (Pau de Calias); de l’449 a el 448 ane va tenir lloc la segona guerra sagrada i el 447 les ciutats de Beòcia es van rebel·lar contra els atenesos, derrotant-los en Coronea i restablint la Lliga beòcia.

Imatge de previsualització de YouTube

L’acròpolis d’Atenes havia estat particularment destruïda pels perses. Els partidaris de Cimón i Calies avalaven el projecte de construcció del petit temple d’Atenea Nike: els de Pèricles volien sabotejar-i, en nom de la unitat nacional i de la “superació” de les divisions socials i professionals de la societat d’Atenes, van defensar la idea de crear un temple colossal dedicat a la salvadora de la “pàtria”, la deessa Atenea (el temple d’Atenea PoliesImatge de previsualització de YouTube estava en ruïnes i s’havia condicionat una capella per mantenir la seva culte), a qui Fidies ja havia aixecat una estàtua, l’Atenea Promatxos, de nou metres d’alçada, un exvot en honor a la deessa per l’ajuda prestada durant les Guerres Mèdiques. Però una estàtua no podia ser suficient i, a més, no es podia reconstruir el temple d’Atenea Polies ja que, en el camp de batalla de Platea, els grecs havien jurat no reconstruir mai els temples destruïts pels perses, per recordar a les generacions futures la barbàrie de l’invasor. Estava, doncs, més que justificada la construcció d’un “anathémata”, un donatiu a la deessa pel seu suport a Atenes. Fídies construiria una estàtua més gran, d’uns 12 metres amb el seu pedestal, en ivori i or, en senyal d’agraïment.

Per als atenesos, el final de les Guerres Mèdiques, amb la batalla de Marató tenia un significat molt especial: havien demostrat als grecs que ells sols podien vèncer a l’invasor. Ara calia demostrar, en la pau, el que Atenes podia realitzar per si sola a Grècia. I el finançament de totes les despeses que comportaria el temple colossal i l’estàtua seria a càrrec de el tresor de la Confederació de Delos (instal·lat a Atenes des del 454 aJC): amb el seu tribut, tots els grecs estaven portegits per la flota atenesa.

El Partenó era, doncs, el símbol de el poder d’Atenes i de la seva hegemonia sobre els grecs.

Imatge de previsualització de YouTube

“La perfecció neix poc a poc per mitjà de molts càlculs”  Policlet (Filó, Mechan. IV, 1 p. 49, 20, R. Schöne; FRG. B2, Diels)

L’harmonia del nombre PHI

Imatge de previsualització de YouTube

“Cap art es constitueix sense proporció, i la proporció resideix en el nombre. Així doncs, tot art es constitueix per mitjà del nombre … de manera que hi ha una certa proporció en la plàstica i igualment també en la pintura, per mitjà de la qual s’aconsegueix la semblança i la identitat. En general, tot art és un sistema de percepcions, i el sistema és número. Per tant, és raonable dir que tot s’assembla a el nombre, és a dir, a la raó capaç de jutjar i afí als números que componen totes les coses. Això diuen els pitagòrics “.  Pitagòrics (Sisè Empíric, Adv. Mathem. VII 106)  

Imatge de previsualització de YouTube Imatge de previsualització de YouTube Imatge de previsualització de YouTube Imatge de previsualització de YouTube
Take a tour of Ubisoft Quebec’s rendition of ancient Athens in Assassin’s Creed Odyssey.

“Els monuments s’elevaven amb una grandesa que imposava, amb una bellesa i una gràcia inimitables. Els artistes s’esforçaven en el repte de destacar per la perfecció tècnica de la feina, però el més admirable va ser la rapidesa de l’execució. Totes aquestes obres, de les que cadascuna semblava necessitar de successives generacions per ser acabada, es van trobar totalment acabades durant el període d’apogeu d’una única carrera política ”  Plutarc, Vides paral·leles , tom III. (L’Acròpolis d’Atenes)

“Respecte a el temple que anomenen Partenó pel costat de l’entrada, tot elImatge de previsualització de YouTube que es troba en l’anomenat frontó, es refereix al naixement d’Atenea i al frontó de darrere hi ha la lluita pel país entre Posidó i Atenea. L’estàtua està feta d’ivori i or i enmig del seu casc hi ha la figura de l’Esfinx … i a cada costat de el casc hi ha aixetes a relleu …
l’estàtua d’Atenea està de peu amb un mantell fins als peus i en el seu pit està llaurada en ivori cap de Medusa; sosté en una mà una Nike de quatre colzes i en l’altra una llança; al costat dels seus peus jeu un escut i prop de la llança un drac: aquest drac podria ser Erictoni. la base de l’estàtua té un alt relleu que representa el naixement de Pandora. ”   
Pausanias, Descripció de Grècia: Atica i Laconia . Madrid. Aguilar. 1964. “Àtica” XXIV, 5-7

Imatge de previsualització de YouTube

Anàlisi

Aquesta construcció mostra el domini de la geometria per part dels matemàtics i dels arquitectes grecs. És perípter octàstil, el que vol dir que té columnes en tot el seu perímetre, vuit en les dues façanes més curtes i 17 en les laterals. Consta d’una doble cella amb pronaos i opistòdom, però amb pròstil de sis columnes.

“Cap art es constitueix sense proporció, i la proporció resideix en el nombre. Així doncs, tot art es constitueix per mitjà de l’nombre … de manera que hi ha una certa proporció en la plàstica i igualment també en la pintura, per mitjà de la qual s’aconsegueix la semblança i la identitat. En general, tot art és un sistema de percepcions, i el sistema és número. Per tant, és raonable dir que tot s’assembla a el nombre, és a dir, a la raó capaç de jutjar i afí als números que componen totes les coses. “.  Pitagòrics (Sisè Empíric, Adv. Mathem. VII 106)

Observant la planta del Partenó és fàcil adonar-se que es tracta d’una construcció de planta rectangular, envoltada per una galeria de columnes.

L’edifici flanquejat per dos pòrtics -amfipròstil- i octàstil (amb 8 columnes a les façanes) i 17 columnes laterals, i amb dues càmeres al seu interior.

Recorrent la planta, el primer que trobem és un pòrtic anterior -pronaos- o entrada d’accés al recinte sagrat; després li segueix un gran espai rectangular amb dues sales contigües: la naos o cambra principal, de planta rectangular i dividida per una columnata d’estil dòric i en dos nivells en forma d’U que emmarca l’estàtua d’Atenea, escultura criselefantina obra de Fidias de 12 metres d’altura, el basament encara roman in situ, i el “partenó” o cambra de les vestals de el temple, lloc on es guardava el tresor de la deessa i el tresor públic. Aquesta última sala, de dimensions més reduïdes que la naos, està dividida per quatre altes columnes jòniques que arriben al sostre.

Finalment, trobem l’opisthodomo o pòrtic posterior que permet l’accés a la cambra de les vestals, donada la incomunicació existent entre les dues sales interiors.

Estils d’ordres dòric i jònic

En l’arquitectura grega es distingeixen 3 ordres arquitectònics diferents: el dòric, el jònic i el corinti. Els diferents ordres es diferencien per la forma de la seva columna (fust i capitell) i per la disposició dels elements de l’entaulament i la coberta. Els diferent ordres consten de 4 parts: el basament, la columna, l’entaulament i la coberta.

 • DÒRIC és l’ordre menys ornamentat.
  • Basament: format per tres esglaons (dos formen l’estereòbat i el tercer és l’estilobat).
  • Columna: no té base, el fust descansa directament sobre l’estilobat. El fust està estriat (amb aresta viva, les estries s’uneixen deixant el vèrtex tallant). El capitell està format per l’àbac¹, l’equí² i el collarí³.
  • Entaulament i coberta: l’arquitrau és llis, el fris alterna mètopes (relleus esculpits a la pedra) i tríglifs (motllures verticals). La coberta és a dues aigües.
 • JÒNIC és més esvelt que el dòric i és molt ornamentat
  • Basament: format per tres esglaons (dos formen l’estereòbat i el tercer és l’estilobat). No canvia.
  • Columna: consta d’una base, a diferència de l’ordre dòric. Té el fus acanalat (amb motllures de perfil quadrangular) i el capitell decorat amb dues volutes (ornaments amb forma d’espiral).
  • Entaulament i coberta: l’arquitrau està format per tres platabandes4 , el fris no té divisions i està decorat amb relleus i pintures, i la cornisa sobresurt poc. La coberta és a dues aigües.

Els ordres no són, però, una forma sensible, no són regles materials, és a dir, models totalment determinants, sinó regles ideals, són una forma intel·lectual, visible només amb els ulls de la ment; entre la forma intel·lectual i l’execució pràctica ha un marge que omplirà la llibertat del dissenyador. En el temple dòric, per exemple, hi ha una sèrie de problemes típics:

 • la relació geomètrica entre les diferents part de l’ordre, és a dir, columna i arquitrau
 • la connexió entre el ritme de les columnes i el dels tríglifs, que planteja un delicat problema en els angles del fris
 • la connexió entre la cornisa i el timpà
 • les relacions planimètriques entre la columnata perimetral i els murs de la “cella”.
Imatge de previsualització de YouTube

Observem el Partenó com a exemple de temple dòric perípter:

Les columnes envolten la cella a intervals regulars; darrere, la paret fa de pla de fons que rep les ombres produïdes i dóna el màxim relleu als elements del primer pla

 • Les estries, totes idèntiques, confirmen que el tractament de l’fust és uniforme en tot el contorn, fins i tot a la zona no visible.
 • El modelatge del capitell i de l’arquitrau és tan fi que obliga a l’espectador a mirar-lo de prop.
 • Contemplant, doncs, el temple des d’un costat, es veu amb una sola mirada tot el que s’ha de veure. A més, pel fet de ser de planta rectangular, es pot comparar fàcilment la longitud amb l’amplada i, mitjançant les relacions de l’ordre, amb l’altura. L’ordre és, doncs, un mitjà per obtenir una avaluació immediata de les proporcions de tot l’edifici.

No obstant això, a tot això cal afegir-li un nou raonament: el de les deformacions o correccions òptiques.

 • les línies rectes es sotmeten a lleugeres curvatures segons els eixos de simetria principals.
 • els intereixos pròxims als angles són més breus i les columnes progressivament més gruixudes.
 • els eixos de les columnes, més que verticals, estan lleugerament inclinats cap a l’interior de l’edifici.
 • les columnes dels costats curts són més gruixudes que les dels costats llargs
 • la columna de l’angle és, doncs, de secció el·líptica.
 • els pisos són lleument convexes.

Totes aquestes correccions són solucions per compensar les diferències de les condicions visuals dels diferents elements. Debiliten l’autonomia concedida a cada element i reforcen la unitat de conjunt.

Els arquitectes van aconseguir corregir amb certes modificacions la deformació visual que produeix l’ull humà al situar-se sota grans monuments. Van situar les columnes de manera no equidistants i lleument arquejades cap al centre, el frontó està arquejat i estilobat lleugerament convexa. Van aconseguir crear un edifici visualment perfecte. Aquesta enorme estàtua de dotze metres d’alçada que necessitava una cella de més de 18 metres d’amplada.

La sala principal es dividida en tres naus mitjançant una doble columnata, formada per dos ordres superposats d’estil dòric. La nau central mesurava deu metres d’amplada. A la zona oest, a el fons de l’interior de la columnata de quatre columnes, existia el basament de l’estàtua, per al culte.

I com que el temple és la manifestació més important de l’arquitectura grega.

 • Reflecteix l’existència d’una religió comuna a totes les polis.
  Reflecteix també la concepció racional de l’arquitectura mitjançant: els ordres arquitectònics .
 • És una arquitectura d’exteriors. A l’interior no hi havia culte. Només servia per guardar l’estàtua de l’déu en aquest cas deessa.
 • Es localitza en un lloc elevat, sagrat i aïllat. Valora l’entorn natural.
 • Aconsegueix conjunts harmoniosos amb altres edificis: Acròpolis.
  es realça sobre un basament esglaonat.
 • Ús de la columna. Estructura adovellada.

El Partenó gaudeix de la claredat a la vista i de l’estil, ja que tot i tractant-se d’una construcció enorme (que no colossal), no se’ns presenta com una mola, una massa informe de marbre. És un temple en el qual nombre, equilibri i proporció es donen cita. És una construcció horizontalista i verticalista (fugint de la corba).

Tal sensació d’harmonia s’aconsegueix mitjançant efectes molt variats, com el clarobscur que produeix la perístasis o les correccions òptiques, és a dir, les modificacions en l’estructura de el temple perquè al mirar-lo es vegi perfectament recte. Aquestes són:

 • El crepidoma està bombat cap amunt perquè es vegi recto.- Així corbaven cap amunt l’entaulament sencer i l’estilobat per evitar la sensació de venciment pel centre.
 • Les columnes del pòrtic oriental i occidental estan inclinades cap dins. S’inclinaven totes les columnes cap a dins per evitar la sensació de caiguda.
 • Les distància dels intercolumnis no és igual; disminueix a mesura que ens allunyem de centre de el temple  per evitar la sensació d’agrupament en el centre.
 • Totes les columnes tenen èntasi (bombament) en el fust.
 • Les columnes de les cantonades són més gruixudes. L’èntasi és l’engrossiment de les columnes a un terç de l’altura del fust. S’eixamplen i enganyen la nostra vista, que les percep del mateix gruix que les altres.
 • La policromia acaben d’aconseguir aportar perfecció i harmonia.

“La composició de la construcció dels temples depèn de la simetria, les regles han de per tant ser observades amb cura pels arquitectes. Neix la simetria de la proporció que els grecs anomenen analogia. La proporció és una correspondència de mesures entre una determinada part de els membres de cada obra i el seu conjunt: d’aquesta correspondència depèn la relació de les proporcions. ”  Vitruvi:  Els deu llibres d’Arquitectura . Barcelona. Iberia. 1970. Llibre III, cap. I.

Interpretació

Un desig de perfecció abstracta recorre tot l’edifici. Per la preeminència que la filosofia grega dóna a les formes sensibles, cada objecte ha de ser representat de la manera més directa, i la seva comprensió ha de reduir-se a les percepcions sensibles immediates. I, quin és el límit d’aquestes percepcions? És, en primer lloc, la superfície. Per això, la consistència de cada cosa està, sobretot, relacionada amb la conformació geomètrica que involucra, que ha de ser representada amb la màxima claredat i precisió.

Les superfícies aïllen i distingeixen entre si els objectes, i cada objecte ha de ser reconegut en la seva individualitat abans de formar part d’un conjunt. Això ajuda a comprendre les relacions entre l’ordre i l’edifici (per això és interessant conèixer el nom de tots els elements que intervenen en la configuració d’un ordre).

Imatge de previsualització de YouTube
Compartit pel seu autor a youtube ICT Vision and Graphics Lab

Funció

“És bonic el que, sent desitjable per si mateix, és també lloable, o el que, sent bo, és agradable per bo.”   Aristòtil, Problemata C.19

En el Partenó es fa un gran pas cap a l’alliberament de l’art, cap a un primer esteticisme, els fins plecs, la brillant i salvatge carrera d’alguns centaures … L’art sembla alliberar-se d’una finalitat religiosa però sembla supeditat a l’expressió d’una determinada ideologia política.

Darrere d’aquestes formes i més enllà dels refinaments estètics, el Partenó és un cant a la funció guerrera dels atenesos: a les mètopes trobem les lluites dels déus contra els gegants, dels lapides contra els centaures, dels aqueus contra els troians i dels grecs contra les amazones (o contra els perses segons alguns). La mateixa estàtua d’Atenea Parthenos concentra, en l’escut i fins i tot en els seus sandàlies, aquestes lluites: tot el fris és un cant als ciutadans atenesos, i en particular a la seva cavalleria de efebs, en les processons panatenaiques; el frontó occidental mostra l’enfrontament d’Atenea i Posidó i transcorre al Àtica entre deïtats locals. Mai en cap altre edifici de Grècia s’havien concentrat tantes connotacions nacionalistes i bèl·liques,

El Partenó va mantenir el seu caràcter religiós després de la seva construcció i en els segles següents es convertiria en església bizantina, llatina i fins i tot en mesquita musulmana. Malgrat això en 1687, els turcs el van utilitzar com a dipòsit de pólvora durant el lloc venecià, sota el comandament de l’almirall Morosini.

Una de les bombes venecianes va caure sobre el temple grec, causant una enorme explosió que va destruir gran part de la edificació. En dels segles posteriors la destrucció del Partenó continuar de forma imparable, sobretot quan al segle XIX l’ambaixador britànic a Constantinoble, el comte d’Elgin, va decidir retirar la majoria de les escultures de l’edifici incloent frisos, mètopes i frontons, en un dels majors espolis artístics de la història. Les escultures van ser traslladades a Anglaterra per vendre-les a el Museu Britànic, on encara s’exposen sent una de les col·leccions de el més visitades.

Imatge de previsualització de YouTube

Actualment a l’Acròpolis es fan importants concerts. Com per exemple el de Yanni :

Imatge de previsualització de YouTube
Yanni – “Aria” Ode to Humanity… Live At The Acropolis, 25th Anniversary!
Aquest article ha estat publicat en 1. Antiguitat Clàssica: Arts de Grècia i Roma, Arquitectura Grega, Competència 10. Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers, Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn, COMPETÈNCIES, SOCIALS 1r ESO. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.