SOCIALS 4t ESO

SOCIALS 4t ESO

 

— 1. Què és una Revolució?

— — Absolutisme versus primers sistemes parlamentaris

— — Catalunya als s.XVII i XVIII

— — Del rococó a l’Art Neoclassic

— — El comerç triangular i el creixement econòmic

— — Extensió de la il·lustració per Europa i Amèrica

— — Proclamació de la independència dels EEUU

— — Projecte els Borbons

— — Societat estamental

— 2. Per què la Revolució Agrícola va canviar la història?

— — Causes de la Revolució Francesa

— — Del romancitisme a l’art realista

— — El liberalisme econòmic i polític

— — Els Drets de la Dona i els clubs de dones

— — Els moviments nacionalistes

— — Imperi de Napoleó Bonapart

— — Independència de colònies a l’Amèrica Llatina

— — Les restauracions absolutistes i les revolucions liberals

— — Les revolucions burgeses

— — Naixement de nous estats europeus: Alemanya i Itàlia

— — Revolució Francesa: Consolat (1799-1804)

— — Revolució Francesa: Convenció Girondina (1792-1793)

— 2. Per què la Revolució Agrícola va canviar la història?

— — Revolució Francesa: Convenció Jacobina (1793-1794)

— — Revolució Francesa: Directori (1794-1799)

— — Revolució Francesa: Monarquia constitucional (1789-1792)

— 3. Per què anomenem a Catalunya la “Fàbrica d’Espanya”?

— — Art noucentista i art modernista

— — Carles IV (1788-1808) i Motí d’Aranjuez (1808)

— — Creixement urbà a Catalunya

— — Diversificació industrial a Catalunya

— — Els carlins, defensors de l’Antic Règim

— — Explotació dels recursos naturals: mineria i siderúrgia

— — Ferràn VIIè (1814-1833)

— — Goya

— — Josep I Bonaarte (1810-1813)

— — La construcció del ferrocarril a Espanya

— — Les Corts de Cadis i la Constitució de 1812 (La Pepa)

— — Llei de Bancs de 1856 i les finances

— — Mesures del liberalisme polític i econòmic de l’estat espanyol

— — Orígens del catalanisme polític

— — Primeres associacions obreres a Catalunya

— 3. Per què anomenem a Catalunya la “Fàbrica d’Espanya”?

— — Restauració borbònica (1874-1902)

— — Sexenni Democràtic: La Primera República (1873-1874)

— — Sexenni Democràtic: Monarquia d’Amadeu I (1870-1873)

— — Sexenni Democràtic: Revolució de 1868 de Topete, Prim i Serrano

— — Transformació de l’agricultura catalana

— 4. Per què l’imperialisme ha causat les grans Guerres Mundials?

— — 1917 entrada dels EEUU i fi de la guerra

— — Alfons XIII (1902-1931)

— — Aparició de les associacions obreres

— — Avenços científics i tecnològics (1840-1906)

— — Bienni Conservador (1933) i el Front Popular (1936-1939)

— — Cap l’abstracció artística: impressionisme, expressionisme, constructivisme.

— — Característiques dels règims totalitaris

— — Conferència de Berlín (1885) i Pau armada

— — Creació de la URSS

— — De les segones avantguardes a l’art conceptual

— — Desenvolupament urbà i èxode rural

— — Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

— — El Bienni Reformista de la 2a República (1931-1933)

— 4. Per què l’imperialisme ha causat les grans Guerres Mundials?

— — El crack de 1929

— — El marxisme i l’anarquisme

— — El socialisme utòpic

— — El Tractat de Versailles i la Societat de les Nacions

— — Expansió del capitalisme

— — Final de la guerra al Pacífic

— — Formació d’aliances IIaGuerra Mundial

— — Guerra Civil Espanyola

— — IGM: La Guerra de moviments (1914-1915)

— — IIGM: Ofensives aliades (1942-1945)

— — IIGM: Victòries de l’Eix (1939-1941)

— — Incorporació de la dona a la IGM

— — Influència de l’Art Assiàtic i de l’art Africà en el cubisme

— — L’holocaust jueu

— — L’imperi autocràtic del Tsar Nicolau II

— — La creació de les societats anònimes i de la borsa

— — La Generalitat republicana (1931-1939)

— — La Gran Depressió econòmica als EEUU

— — La guerra de trinxeres (1914-1917)

— — La incorporació de la dona al treball i el sufragi femení

— — La nova societat de classes

— 4. Per què l’imperialisme ha causat les grans Guerres Mundials?

— — La revolució artística dels arquitectes enginyers i les Exposicions Universals

— — La Revolució Russa

— — La segona revolució industrial: el Taylorisme i el Fordisme

— — Les Internacionals Obreres

— — Les migracions europees al s.XIX

— — Les transformacions dels territoris colonitzats

— — Període entre guerres i els feliços anys 20

— — Primeres avantguardes artístiques

— — Repartiment del món: els imperis colonials (fins 1914)

— — República de Weimar 1918

— — Revolució social a Catalunya durant IIa República Espanyola

— — Tipus de colònies i enfrontaments entre metròpolis

— — Tractats de Pau i creació de la Organització de les Nacions Unides

— 5. Per què el nostre món és tan desigual?

— — Art cinètic i digital

— — Autarquia i aïllament internacional (1939-1959)

— — Bases polítiques de la dictadura franquista (1939-1975)

— — Caiguda del Mur de Berlín la nit del 9 de novembre de 1989

— — Conferència de Belgrad: moviment dels Països No Alineats (1961)

— — Conferència Internacional de Bandung (1955)

— 5. Per què el nostre món és tan desigual?

— — Crisi del petroli de 1977

— — Deslocalització industrial

— — Divisió de les dues alemanyes separades per un mur (1961)

— — El canvi climàtic

— — El cinema, la televisió, la publicitat i l’Art Pop

— — El neocapitalisme

— — El Tractat de Roma i la creació de la CEE (1957)

— — Els conflictes del sXXI

— — Els fonamentalismes polítics

— — Els pilars de l’Estat del Benestar

— — Entrevista Kennedy-Khruixtxov (1959) i acords desarmament

— — Estatut de Sau de 2006

— — Franquisme: “Desarrollismo” (1959-1975)

— — Guerra de Corea (1950-1953)

— — Guerra del Vietnam (1945-1975)

— — Guerra Freda i política de blocs 1946-1963

— — La condició de la dona al franquisme

— — La Constitució de 1978

— — La crisi de 2008 i les polítiques d’austeritat

— 5. Per què el nostre món és tan desigual?

— — La Perestroika de Gorbatxov (1985)

— — La Revolució cubana 1959

— — La Revolució xinesa (1948)

— — La Russia postcomunista de 1991

— — La UE

— — Legislatura 1982-1996 del PSOE

— — Legislatura partit popular (1996-2004)

— — Legislatura partit socialista 2004-2011

— — Les tres revolucions tecnològiques

— — Oposició al franquisme

— — Primer govern democràtic de la UCD (1977-1982)

— — Procés de descolonitació (1945-1993)

— — Ressolució ONU en 1947: creació de l’estat d’Israel (1948) i guerres araboisraelianes

— — Transició a la democràcia (1975-1977)

— — Un món interdependent i desigual