El Joc de la Nutrició

Durant el primer trimestre del curs de 3er ESO a Biologia-Geologia hem fet tota la funció de nutrició. Per repassar els conceptes hem jugat al Joc de la Nutrició. És un joc basat en l’oca i en el tabú. Els alumnes formen grups i han de jugar entre ells, han d’aconseguir creuar els diferents taules/aparells començant per l’aparell digestiu, després l’aparell respiratori, en tercer lloc han de passar per l’aparell circulatori, i arribar a l’aparell excretor. La mecànica del joc és igual que l’oca, es tira per torns un dau de sis i s’avança tantes caselles com indica el número, cal estar atents a les caselles especials que estan indicades a cada taulell.

A cada taulell si cauen a la casella vas, van de vas en vas i tornen a tirar si contesten una pregunta abans (igual que a l’oca); al final de cada taulell han d’endevinar una paraula relacionada però tenen prohibit dir certes paraules (igual que al tabú), si ho aconsegueixen es queden la targeta i passen al següent taulell. Guanya qui aconsegueix les 4 targetes i arriba al final. Recompensa l’ajuda del professor en l’examen final de trimestre.

Si ho voleu aprofitar us passo un l’enllaç amb tot el material, ja sigui per imprimir o per editar-ho si ho voleu adaptar:

https://drive.google.com/drive/folders/1pEIQqSUoheSM9POsuk_rnadZf9ciR7-D?usp=sharing

Realitat augmentada aplicada a l’estudi del cos humà.

A la matèria de Biologia-Geologia de 3er ESO he utilitzat la realitat augmentada en el tema de l’aparell digestiu i l’aparell respiratori.  Concretament he utilitat les aplicacions proporcionades per Augmentaty que corresponent a dos programes diferenciats:

Creator, que s’ha d’instal·lar en un PC i ens permet associar una imatge a un contingut de Realitat Augmentada(RA).

SCOPE, que s’ha d’instal·lar en un smartphone i ens permet veure la RA un cop ens descarreguem el paquet que hem creat a Creator.

He utilitzat la RA primer amb unes fitxes explicatives dels aparells digestius i respiratoris, els alumnes podien visualitzar vídeos explicatius a partir de les imatges de les fitxes. Un exemple:

Posteriorment he fet un roleplaying on els alumnes actuaven com a metges i diagnosticaven malalties associades als aparells respiratori i digestiu . Per fer-ho he explicat com és una anàlisi de sang i quines proves mèdiques podien fer, ells per la seva banda s’havien de mirar quines són les malalties que podien trobar i de quina manera es podien diagnosticar (s’ho havien de mirar a casa).

Un cop tot preparat i els alumnes degudament vestits de metge (contava nota), hem començat el joc, gràcies a la RA, els alumnes han pogut fer radiografies de pit, TAC de fetge, colonoscòpia, endoscòpies i finalment han diagnosticat malalties realitzant informes on s’aplica el mètode científic.

Us podeu descarregar tot el material per utilitzar la realitat augmentada al següent enllaç:

https://drive.google.com/drive/folders/11yYhszt3UTKOoiHUdOg8JwVoLSTbTK4Z?usp=sharing

Si voleu utilitzar directament el material creat només cal que us descarregueu l’app SCOPE i busqueu: Llibre interactiu als projectes que hi ha, us els descarregueu, els obriu i només heu d’enfocar les imatges al material imprès o a la pantalla.

Ha estat una experiència enriquidora i alhora divertida.