L’alimentació i el risc de malalties

En aquest article s’explica la relació que hi ha entre l’alimentació i diverses malalties. Es dóna molta importància al consum de fruita i verdura que entre els joves és poc freqüent. Es pot relacionar o adaptar fàcilment a la matèria de Biologia-Geologia de tercer d’ESO, i a més es pot treballar els continguts claus CC29. Funció de nutrició. Aliments i nutrients. Malalties i trastorns associats. I especialment la competència Competència 14. Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin
la salut i evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades.

https://elpais.com/elpais/2017/02/23/ciencia/1487836646_698553.html?id_externo_rsoc=TW_CM_CNC

La contaminació atmosfèrica i els seus efectes

En el següent article es parla de les evidències respecte dels efectes de la contaminació atmosfèrica en el desenvolupament dels nens. S’han realitzat diversos estudis i cada vegada s’està posant en evidència que la contaminació atmosfèrica esta perjudicant el desenvolupament mental dels nens. Aquest article es pot utilitzar per segon de Batxillerat en l’àmbit de l’atmosfera, es pot relacionar amb les mesures per reduir la contaminació a les grans ciutats.

https://elpais.com/elpais/2017/01/31/ciencia/1485894430_001803.html

L’Astrologia, per quin motiu sembla que funciona

En aquest article s’explica per quin motiu sembla que els horòscops funcionen s’anomena l’efecte Forer. Aquest article es pot utilitzar dins del currículum en l’àmbit de cientifictecnologic i correspon al contingut clau 16: CC16. Teories i fets experimentals. Controvèrsies científiques. Ciència i pseudociència.

https://hipertextual.com/2015/07/efecto-forer