Tag Archives: Treballs professorat

Gestió de Residus de Laboratori

El sistema de gestió integral dels residus als nostres laboratoris, ha permès eliminar l’ús de productes tòxics, consumir menys quantitat de reactius i reduir el volum de residus generats. Aquesta metodologia és pionera i s’està implantant en altres centres de secundària.

La Web: Ciències, Revista del professorat de ciències d’Infantil, Primària i Secundària , ha publicat un resum en anglès d’un article sobre aquesta gestió de residus al laboratori, de Miquel Erra.

Podeu llegir l’article en format PDF en el següent enllaç: Els residus en un laboratori de secundària 

Filobloc: Bloc destacat a la XTECBlocs

Aquesta setmana el Filobloc d’en Lluís Monteis ha estat escollit com a Bloc destacat al portal de la XTECBlocs.

filobloc.jpg

Aquest bloc ha estat creat per en Lluís per mostrar algunes de les activitats, en l’àmbit de la filosofia, que porta a terme amb els seus alumnes. Aquests últims mesos ha servit per penjar-hi les fotografies que els alumnes de primer i segon de batxillerat han fet per a la Mostra Virtual de Fotografia Filosòfica 2008, proposta molt interessant que pretén que els estudiants uneixin imatge amb reflexió i en la qual els alumnes del centre han participat molt activament. Prova d’això és que el Filobloc està en la llista (Top5) dels blocs més actius de la XTEC.

filobloc2.jpg