Gestió de Residus de Laboratori

El sistema de gestió integral dels residus als nostres laboratoris, ha permès eliminar l’ús de productes tòxics, consumir menys quantitat de reactius i reduir el volum de residus generats. Aquesta metodologia és pionera i s’està implantant en altres centres de secundària.

La Web: Ciències, Revista del professorat de ciències d’Infantil, Primària i Secundària , ha publicat un resum en anglès d’un article sobre aquesta gestió de residus al laboratori, de Miquel Erra.

Podeu llegir l’article en format PDF en el següent enllaç: Els residus en un laboratori de secundària 

Deixa un comentari