Ús de l’Agenda

És important que qualsevol incidència o canvi referent a l’alumne/a es notifiqui per escrit a la tutora. Així mateix els/les tutors/es comunicaran les incidències als pares.

Donada la importància de l’agenda, us aconsellem que tingueu en compte de revisar-la diàriament.

Material Escolar

Tot el material fungible que utilitzen els/les alumnes (folis, llapis, pintures, tisores, fang, plastilina, papers de colors…) es compra col·lectivament. Per la qual cosa es cobra una quota anual a les famílies. Aquest curs la quota de material escolar és de 60 €.

Excursions i Sortides

EDUCACIÓ INFANTIL

9 d’octubre de 2009 Parc Forestal de Mataró P3-P4-P5
5 de març de 2010 Castell de Fluvià (St. Esteve Palaut) P3
18 de març de 2010 Aquarium BCN P4
12 de març de 2010 Cosmocaixa BCN P5
21 de maig de 2010 Can Pou (St. Antoni Vilamajor) P3-P4-P5

TEATRE P4 I P5 : 4 de NOVEMBRE 2009
TEATRE P3,P4,P5: 20 de GENER 2010

CICLE INICIAL (1er i 2n)

2 d’octubre de 2009 Can Montcau (La Roca del V.)
19 de març de 2010 Museu Xocolata BCN
27 de maig de 2010 Can Pou (St.Antoni Vilamajor)

TEATRE: 2 de DESEMBRE 2009
19 de GENER 2010

CICLE MITJÀ (3r i 4t)

16 d’octubre 2009 Volcans d’Olot
5 de febrer 2010 Cosmocaixa BCN (només tercer)
14 de maig 2010 Arenys de Mar

TEATRE: 11 de FEBRER 2010

CICLE SUPERIOR

16 d’octubre 2009 Imax i Parc Güell BCN
5 de març 2010 Mines de Sal de Cardona ( 4rt i 5è)
21 de maig 2010 Museu de C. I T. De Terrassa

TEATRE: 10/11 FEBRER 2010

Les excursions impliquen un allargament de l’horari habitual. Es mantindran les dates sempre que no hi hagi cap imprevist, que obligui a canviar-les.

AMPA

Encoratgem a tos els pares i mares perquè siguin socis actius de l’AMPA, col·laborin en les tasques pròpies de l’associació, sempre en benefici dels seus fills i filles.

Serveis

ACOLLIDA i MENJADOR: l’empresa LLEMO ofereix a l’escola el servei d’acollida matinal de 08:00h a 08:40h i de 12:00 a 13:00h i un servei menjador escolar entre les 12:00 i les 15:00h. Els alumnes que es quedin a dinar no poden sortir de l’escola sota cap concepte, a excepció dels nens que hagin avisat prèviament i dels nens que des de l’escola s’hagi avisat a la família per venir a buscar-lo. Així mateix no podrà entrar cap alumne que no hagi assistit a classe al matí, sense un justificant metge o previ avís. (Merche telf. 637484227).

EL CONSELL COMARCAL fa un servei d’acollida de 12:00 a 13:00 gratuït pels nens d’educació infantil que tenen germans a primària en motiu de la sisena hora.

Activitats Complementàrias

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Les sortides que es fan al llarg del curs, siguin excursions o bé les sessions de teatre escolar estan relacionades amb el currículum escolar i per tant, és molt aconsellable la participació dels alumnes.

Per raons evidents les activitats han de ser aprofitades pel màxim nombre d’alumnes possible, no es podran realitzar sortides o excursions en les quals no hi participi la majoria dels nens.

Totes les sortides o activitats realitzades fora de l’escola requereixen necessàriament l’autorització escrita dels pares o tutors legals.

El/la tutor/a del seu grup té la potestat d’excloure la participació d’algun alumne en les sortides que s’organitzen, per creure amb raons motivades que la participació de l’alumne en l’activitat pot repercutir negativament en el desenvolupament d’aquesta o en el control necessari que ha d’existir en les sortides sobre el grup.

Les excursions impliquen un canvi en l’horari habitual del centre i poden tenir també hores de sortida o arribada anteriors o posteriors a l’habitual.

Hi ha un termini de pagament per totes les activitats, fora d’aquest termini no s’admetrà cap pagament.

Durant aquest curs l’Ajuntament de Pineda subvenciona pels grups de nens i nenes de P5 l’activitat de piscina del Complex esportiu Can Xaubet. És condició imprescindible portar tot el necessari per l’activitat aquàtica, en cas contrari el nen/a es quedarà al centre i no farà l’activitat.