Arxiu de la categoria: b-El personal de l’Escola

El personal de l’Escola

EQUIP DIRECTIU:

Direcció: Sra. Marisol Veres
Cap d’estudis: Sra. Neus Basart
Secretària: Sra. Cristina Noguerol

PROFESSORAT

TUTORIES

P3 A Sra. Toñi Zábaco P3 B Sra. Montse Escribano
P4 A Sra. Neus Basart P4 B Sra. Ainhoa Puch
P5 A Sra. Cristina Noguerol P5 B Sra. Esther Muñoz
1r A Sra. Laura Duarte/Sr. Rafa Gavilán 1r B Sra. Verónica Gallego
2n A Sra. Mireia Castellà 2n B Sra. Hermínia Sedano
3er A Sra. Ikram Zaytouni 3er B Sra. Ikram Zaytouni
4rt A Sra.Eva Salado/Sra. Xènia Jiménez 4rt B Sra. Verónica Pérez
5è Sra. Mari J. Estévez

Aula d’Acollida Sra. Xènia Jiménez

REFORÇ INFANTIL:

Sra. Yolanda Álvarez, Sra. Júdit López, Sra. Laura Serrano

REFORÇ PRIMÀRIA:

Sra. Íngrid Martínez, Sra. Laura Serrano, Sra.Marisol Veres

ESPECIALISTES:

-Educació Física: Sra. Cristina Turón
-Educació Musical: Sr. Rodolfo Silva
-Llengua Anglesa: Sra. Eva M. Callejas/Sra. Anna Narciso
-Educació Especial: Sra. Montse García

COORDINACIONS DE CICLE:

– Educació infantil: Sra. Yolanda Álvarez
– Cicle Inicial: Sra. Laura Duarte
– Cicle Mitjà: Sra. Mari J. Estévez

ALTRES COORDINACIONS:

– Riscos laborals: Sra. Cristina Turón
– LIC: Sra. Toñi Zábaco
– Informàtica: Sra. Xènia Jiménez

PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:

Administrativa: Sra. Jocabed Martínez
Conserge: Sr. Josep Bosch